Hlavní obsah

déclarer [deklaʀe]

Tranzitivní sloveso

  1. projevit, vyjevit, vyhlásitdéclarer ses intentions à qqnvyjevit komu své záměry
  2. déclarer que prohlásit, že
  3. deklarovat, nahlásit úřednědéclarer ses employés (à la Sécurité sociale)nahlásit zaměstnance (Správě sociálního zabezpečení)

Vyskytuje se v

válka: vyhlásit/rozpoutat válkudéclarer/déclencher la guerre

hlásit: hlásit co policiidéclarer qqch à la police

proclení: Nemám nic k proclení.Je n'ai rien à déclarer.