Hlavní obsah

déclaration [deklaʀasjɔ̃]

Vyskytuje se v

impôt: déclaration d'impôtsdaňové přiznání

revenu: déclaration de revenusdaňové přiznání

čestný: déclaration sur l'honneurčestné prohlášení

daňový: déclaration d'impôtsdaňové přiznání

deklarace: Déclaration universelle des droits de l'hommeVšeobecná deklarace lidských práv

prohlášení: déclaration publiqueveřejné prohlášení

přiznání: déclaration d'impôtsdaňové přiznání

vyznání: déclaration d'amourvyznání lásky

oznámení: déclaration de voloznámení krádeže

déclaration: déclaration d'amourvyznání lásky