Hlavní obsah

déclaration [deklaʀasjɔ̃]

Vyskytuje se v

impôt: déclaration d'impôtsdaňové přiznání

revenu: déclaration de revenusdaňové přiznání

čestný: čestné prohlášenídéclaration sur l'honneur

daňový: daňové přiznánídéclaration d'impôts

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právDéclaration universelle des droits de l'homme

prohlášení: veřejné prohlášenídéclaration publique

prohlášení: celní prohlášenídéclaration en douane

přiznání: daňové přiznánídéclaration d'impôts

vyznání: vyznání láskydéclaration d'amour

oznámení: oznámení krádežedéclaration de vol