Hlavní obsah

daňový

Přídavné jméno

  • fiscal/-ale , d'impôtsdaňová úlevaexonération f fiscale, allégement m fiscaldaňové přiznánídéclaration f d'impôtsdaňový základbase f de l'impôt, base f d'impositionstanovení daňového základutaxation f d'office

Odvozená slova

daň

Vyskytuje se v

amnestie: ekon. daňová amnestieamnistie fiscale

podvod: daňový podvodfraude fiscale

podvod: dělat daňové podvodyfrauder le fisc

prázdniny: fin. daňové prázdninyexonération fiscale temporaire, trêve fiscale

přiznání: daňové přiznánídéclaration d'impôts

únik: daňový únikévasion fiscale

úřad: daňový úřadrecette des finances

výhoda: daňové výhodydégrèvements fiscaux

základ: daňový základbase d'imposition, assiette fiscale

základ: stanovení daňového základutaxation d'office

základ: snížení daňového základuabattement à la base

fiscal: fraude fiscaledaňový podvod

fiscal: charges fiscalesdaňové zatížení

fraude: fraude fiscaledaňový podvod

imposable: personne imposable(daňový) poplatník

impôt: déclaration d'impôtsdaňové přiznání

impôt: base de l'impôtdaňový základ

inquisition: inquisition fiscaledaňové šetření, daňová inkvizice

pression: fin. pression fiscaledaňové břemeno

revenu: déclaration de revenusdaňové přiznání

taxation: taxation d'officestanovení daňového základu

assiette: assiette d'un impôtdaňový základ

liquidation: liquidation de l'impôtvyměření daně, daňový výměr