Hlavní obsah

daňový

Přídavné jméno

  • fiscal/-ale , d'impôtsdaňová úlevaexonération f fiscale, allégement m fiscaldaňové přiznánídéclaration f d'impôtsdaňový základbase f de l'impôt, base f d'impositionstanovení daňového základutaxation f d'office

Odvozená slova

daň

Vyskytuje se v

amnestie: ekon. daňová amnestieamnistie fiscale

podvod: daňový podvodfraude fiscale

prázdniny: fin. daňové prázdninyexonération fiscale temporaire, trêve fiscale

přiznání: daňové přiznánídéclaration d'impôts

únik: daňový únikévasion fiscale

úřad: daňový úřadrecette des finances

výhoda: daňové výhodydégrèvements fiscaux

základ: daňový základbase d'imposition, assiette fiscale

fiscal: daňový podvodfraude fiscale

fraude: daňový podvodfraude fiscale

imposable: (daňový) poplatníkpersonne imposable

impôt: daňové přiznánídéclaration d'impôts

inquisition: daňové šetření, daňová inkviziceinquisition fiscale

pression: daňové břemenofin. pression fiscale

revenu: daňové přiznánídéclaration de revenus

taxation: stanovení daňového základutaxation d'office

assiette: daňový základassiette d'un impôt

liquidation: vyměření daně, daňový výměrliquidation de l'impôt

daňový: daňová úlevaexonération fiscale, allégement fiscal