Hlavní obsah

daň

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poplatek) impôt m, taxe f, droit mdaň z přidané hodnotytaxe f (sur la) valeur ajoutée T. V. A.přímá daňimpôt m directsnížení daněbaisse f de l'impôt
  2. (trest, oběť) tribut m

Vyskytuje se v

cena: cena bez daněprix hors taxes

nepřímý: ekon. nepřímé daněimpôts indirects

obrat: ekon. daň z obratuimpôt sur le chiffre d'affaires

osvobození: osvobození od daníexonération d'impôts

proporcionální: proporcionální daňimpôt proportionnel

přepych: daň z přepychuimpôt sur le luxe, taxe de luxe

přidaný: daň z přidané hodnotytaxe sur la valeur ajoutée

příjem: daň z příjmu fyzických osobimpôt sur le revenu des personnes physiques I. R. P. P.

přímý: ekon. přímá daňimpôt direct

vysoký: přen. (za)platit vysokou daňpayer un lourd tribut

centime: přirážka k danicentime additionnel

direct: přímá daňimpôt direct

foncier: pozemková daňimpôt foncier, taxe foncière

hors: bez daněhors taxes

provisionnel: zálohově placená daňacompte provisionnel

quotient: = z daní odečitatelné položky na vyživované osobypráv. quotient familial

taxe: (cena) bez daně(prix) hors taxes

valeur: daň z přidané hodnoty DPHtaxe à la valeur ajoutée T. V. A.

compris: včetně danětoutes taxes comprises T. T. C.

liquidation: vyměření daně, daňový výměrliquidation de l'impôt

soumettre: příjem podléhající dani, zdaněný příjemrevenu soumis à l'impôt

lourd: tíživé danělourds impôts

tribut: zaplatit daň přírodě zemřítpayer tribut à la nature

daň: daň z přidané hodnotytaxe (sur la) valeur ajoutée T. V. A.