Hlavní obsah

daň

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poplatek) impôt m, taxe f, droit mdaň z přidané hodnotytaxe f (sur la) valeur ajoutée T. V. A.přímá daňimpôt m directsnížení daněbaisse f de l'impôt
  2. (trest, oběť) tribut m

Vyskytuje se v

cena: cena bez daněprix hors taxes

nepřímý: ekon. nepřímé daněimpôts indirects

obrat: ekon. daň z obratuimpôt sur le chiffre d'affaires

osvobození: osvobození od daníexonération d'impôts

proporcionální: proporcionální daňimpôt proportionnel

přepych: daň z přepychuimpôt sur le luxe, taxe de luxe

přidaný: daň z přidané hodnotytaxe sur la valeur ajoutée

příjem: daň z příjmu fyzických osobimpôt sur le revenu des personnes physiques I. R. P. P.

přímý: ekon. přímá daňimpôt direct

vysoký: přen. (za)platit vysokou daňpayer un lourd tribut

centime: centime additionnelpřirážka k dani

direct: impôt directpřímá daň

foncier: impôt foncier, taxe foncièrepozemková daň

hors: hors taxesbez daně

provisionnel: acompte provisionnelzálohově placená daň

provisionnel: tiers provisionnelsplátka na daň z příjmu

quotient: práv. quotient familial= z daní odečitatelné položky na vyživované osoby

taxe: (prix) hors taxes(cena) bez daně

taxe: taxe sur la valeur ajoutée T. V. A.daň z přidané hodnoty DPH

valeur: taxe à la valeur ajoutée T. V. A.daň z přidané hodnoty DPH

compris: toutes taxes comprises T. T. C.včetně daně

liquidation: liquidation de l'impôtvyměření daně, daňový výměr

soumettre: revenu soumis à l'impôtpříjem podléhající dani, zdaněný příjem

lourd: lourds impôtstíživé daně

tribut: payer tribut à la naturezaplatit daň přírodě zemřít