Hlavní obsah

direct [diʀεkt]

Vyskytuje se v

direct: živě, přímoen direct

prise: přímý převod rychlostiprise directe

style: přímá/nepřímá řečstyle direct/indirect

transitif: přechodné/tranzitivní slovesoverbe transitif direct

émission: přímý přenosémission en direct

régime: předmět přímýrégime direct

retransmettre: živě vysílané utkánímatch retransmis en direct

daň: přímá daňimpôt direct

předmět: ling. předmět přímý/nepřímýcomplément (d'objet) direct/indirect

přenos: přímý přenos/přenos ze záznamuretransmission en direct/en différé

přímý: mat. přímá úměrnostraison directe

vysílání: živé vysíláníémission en direct

závislost: přímá závislostraison directe

živě: vysílat živědiffuser en direct

živý: tech. živé vysíláníretransmission en direct