Hlavní obsah

style [stil]

Vyskytuje se v

couleur: style sans couleurnevýrazný styl

exubérance: exubérance du stylekvětnatost slohu

goût: dans le goût...ve stylu...

look: changer de lookzměnit styl líčení, oblékání ap.

lutte: lutte librezápas ve volném stylu

nouille: style nouillesecese, secesní sloh

relevé: style relevévybraný sloh

anonyme: style anonymeneosobní styl

coloré: style colorébarvitý styl

décharné: style décharnébezkrevný styl

fermeté: fermeté du stylejadrnost stylu

bezbarvý: bezbarvý stylstyle sans couleur

čistota: stylová čistotapureté du style

jadrnost: jadrnost stylufermeté du style

jadrný: jadrný stylstyle plein de vie

jednotvárný: jednotvárný stylstyle sans couleur

nepřímý: ling. nepřímá řečdiscours/style indirect

románský: románský sloh(style) roman

sloh: archit. románský slohstyle roman

sloh: vybraný slohstyle relevé

styl: životní stylstyle de vie

styl: umělecký stylstyle artistique

žurnalistický: ling. žurnalistický stylstyle journalistique