Hlavní obsah

style [stil]

Vyskytuje se v

bezbarvý: bezbarvý stylstyle sans couleur

čistota: pureté du stylestylová čistota

jadrnost: jadrnost stylufermeté du style

jadrný: jadrný stylstyle plein de vie

jednotvárný: jednotvárný stylstyle sans couleur

nepřímý: discours/style indirectling. nepřímá řeč

románský: (style) roman románský sloh

sloh: style romanarchit. románský sloh

žurnalistický: ling. žurnalistický stylstyle journalistique

couleur: style sans couleurnevýrazný styl

exubérance: exubérance du stylekvětnatost slohu

goût: ve stylu...dans le goût...

look: změnit styl líčení, oblékání ap.changer de look

lutte: zápas ve volném stylulutte libre

nouille: style nouillesecese, secesní sloh

relevé: style relevévybraný sloh

style: style direct/indirectpřímá/nepřímá řeč

anonyme: style anonymeneosobní styl

coloré: style colorébarvitý styl

décharné: style décharnébezkrevný styl

fermeté: fermeté du stylejadrnost stylu

styl: životní stylstyle de vie