Hlavní obsah

langue [lɑ̃g]

Podstatné jméno ženské

  1. anat.jazyk orgán v ústní dutině
  2. jazyk jako mluva, řeč
  3. jazyk co se podobá tvarem jazyku

Vyskytuje se v

maternel: langue maternellemateřský jazyk, mateřština

oïl: langue d'oïlstará francouzština na sever od Loiry

romaïque: (langue) romaïquenovořečtina, novořecký jazyk

véhiculaire: langue véhiculairedorozumívací jazyk

analytique: langue analytiqueanalytický jazyk vyjadřující gramatické vztahy pomocnými slovy a pevným slovosledem

chargé: langue chargéepotažený jazyk

étranger: langues étrangèrescizí jazyky

famille: famille de languesjazyková skupina

français: langue françaisefrancouzský jazyk

isolant: ling. langues isolantesizolační jazyky

laboratoire: laboratoire de languesjazyková laboratoř

littéraire: langue littérairespisovný jazyk

maltraiter: maltraiter la languelámat jazyk

national: langue nationalenárodní jazyk

oc: langue d'ocokcitánština

oriental: langues orientalesorientální jazyky

ouralien: ling. langues ouraliennes, l'ouralienuralské jazyky

source: ling. langue sourcezdrojový jazyk

travail: langue de travailjednací jazyk na konferenci ap.

exprimer: savoir s'exprimer en plusieurs languesumět hovořit několika jazyky

officiel: langue officielleúřední jazyk

soutenu: langue soutenuespisovný jazyk

bœuf: avoir un bœuf sur la languedržet jazyk za zuby

cheveu: avoir un cheveu sur la languešlapat si na jazyk šišlat

délié: avoir la langue déliéemít dobrou vyřídilku

délier: délier la langue de qqnrozvázat komu jazyk

embarrasser: Sa langue s'embarrasse.Plete se mu jazyk.

langue: tirer la langue à qqnvypláznout jazyk na koho

parenté: parenté entre deux languespříbuznost dvou jazyků

pendu: avoir la langue bien penduemít dobrou vyřídilku

tenir: tenir sa languedržet jazyk za zuby

vipère: langue de vipèrezlý jazyk

analytický: langue analytiqueling. analytický jazyk

cizí: langues étrangèrescizí jazyky

hovořit: parler couramment une langue étrangèrehovořit plynně cizím jazykem

jazyk: tirer la langue à qqnvypláznout jazyk na koho

jazykový: école de languesjazyková škola

korektní: langue politiquement correcteling. politicky korektní jazyk

mateřský: langue maternellemateřský jazyk

mrtvý: langue mortemrtvý jazyk

plynně: parler couramment une langue étrangèrehovořit plynně cizím jazykem

polibek: baiser langue en bouchefrancouzský polibek

románský: langues romanes/latinesrománské jazyky

řeč: langue maternellemateřská řeč

škola: école de languesjazyková škola

výkladový: dictionnaire de langueling. výkladový slovník

výuka: enseignement des languesvýuka jazyků

držet: (re)tenir sa langue, être motus et bouche cousuedržet jazyk za zuby

mrštný: avoir langue bien penduemít mrštný jazyk

nabroušený: avoir la langue bien penduemít dobře nabroušený jazyk

pusa: (re)tenir sa langue devant qqndát si pozor na pusu před kým

slovo: avoir un mot sur le bout de la languemít slovo na jazyku

svrbět: La langue lui démange.Svrbí ho jazyk.

šišlat: avoir un fil sur la languelehce šišlat

šlapat: avoir un fil sur la languešlapat si na jazyk

vyřídilka: avoir la langue bien penduemít dobrou vyřídilku