Hlavní obsah

langue [lɑ̃g]

Podstatné jméno ženské

  1. anat.jazyk orgán v ústní dutině
  2. jazyk jako mluva, řeč
  3. jazyk co se podobá tvarem jazyku

Vyskytuje se v

maternel: langue maternellemateřský jazyk, mateřština

oïl: langue d'oïlstará francouzština na sever od Loiry

romaïque: (langue) romaïquenovořečtina, novořecký jazyk

véhiculaire: langue véhiculairedorozumívací jazyk

analytique: langue analytiqueanalytický jazyk vyjadřující gramatické vztahy pomocnými slovy a pevným slovosledem

chargé: langue chargéepotažený jazyk

étranger: langues étrangèrescizí jazyky

famille: famille de languesjazyková skupina

français: langue françaisefrancouzský jazyk

isolant: ling. langues isolantesizolační jazyky

laboratoire: laboratoire de languesjazyková laboratoř

littéraire: langue littérairespisovný jazyk

maltraiter: maltraiter la languelámat jazyk

national: langue nationalenárodní jazyk

oc: langue d'ocokcitánština

oriental: langues orientalesorientální jazyky

ouralien: ling. langues ouraliennes, l'ouralienuralské jazyky

source: ling. langue sourcezdrojový jazyk

travail: langue de travailjednací jazyk na konferenci ap.

exprimer: savoir s'exprimer en plusieurs languesumět hovořit několika jazyky

officiel: langue officielleúřední jazyk

soutenu: langue soutenuespisovný jazyk

bœuf: avoir un bœuf sur la languedržet jazyk za zuby

cheveu: avoir un cheveu sur la languešlapat si na jazyk šišlat

délié: avoir la langue déliéemít dobrou vyřídilku

délier: délier la langue de qqnrozvázat komu jazyk

embarrasser: Sa langue s'embarrasse.Plete se mu jazyk.

parenté: parenté entre deux languespříbuznost dvou jazyků

pendu: avoir la langue bien penduemít dobrou vyřídilku

tenir: tenir sa languedržet jazyk za zuby

vipère: langue de vipèrezlý jazyk

analytický: ling. analytický jazyklangue analytique

cizí: cizí jazykylangues étrangères

hovořit: hovořit plynně cizím jazykemparler couramment une langue étrangère

jazyk: vypláznout jazyk na kohotirer la langue à qqn

jazyk: geol. ledovcový jazyklangue glaciaire

jazyk: cizí jazyklangue étrangère

jazyk: románské jazykylangues romanes

jazyk: úřední jazyklangue officielle

jazyk: mateřský jazyklangue maternelle

jazykový: jazyková školaécole de langues

korektní: ling. politicky korektní jazyklangue politiquement correcte

mateřský: mateřský jazyklangue maternelle

mrtvý: mrtvý jazyklangue morte

plynně: hovořit plynně cizím jazykemparler couramment une langue étrangère

polibek: francouzský polibekbaiser langue en bouche

románský: románské jazykylangues romanes/latines

řeč: mateřská řečlangue maternelle

škola: jazyková školaécole de langues

výkladový: ling. výkladový slovníkdictionnaire de langue

výuka: výuka jazykůenseignement des langues

držet: držet jazyk za zuby(re)tenir sa langue, être motus et bouche cousue

jazyk: mít slovo na jazykuavoir un mot sur le bout de la langue

jazyk: držet jazyk za zubytenir sa langue

mrštný: mít mrštný jazykavoir langue bien pendue

nabroušený: mít dobře nabroušený jazykavoir la langue bien pendue

pusa: dát si pozor na pusu před kým(re)tenir sa langue devant qqn

slovo: mít slovo na jazykuavoir un mot sur le bout de la langue

svrbět: Svrbí ho jazyk.La langue lui démange.

šišlat: lehce šišlatavoir un fil sur la langue

šlapat: šlapat si na jazykavoir un fil sur la langue

vyřídilka: mít dobrou vyřídilkuavoir la langue bien pendue