Hlavní obsah

pendu [pɑ̃dy]

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

pendant: pendant quezatímco, dokud, když už

pendre: se pendrepověsit se, věšet se, zavěsit se za ruce

semaine: pendant la semaine, en semaineve všední dny, v týdnu

service: Jamais pendant le service.Ve službě (nikdy) nepiju.

temps: pendant ce tempszatím, mezi tím

x: pendant x annéesx let, (po) určitou dobu

coller: Il m'a collé son chien pendant les vacances.Vrazil mi na prázdniny svého psa.

journée: pendant la journéeběhem dne

corde: Il ne faut pas parler de corde dans la maison d'un pendu.V domě oběšence nemluv o provaze.

pendu: avoir la langue bien penduemít dobrou vyřídilku

týden: pendant la semaine, en semainev týdnu ve všední dny

všední: pendant la semaine, en semaineve všední dny

během: pendant les vacancesběhem prázdnin

noc: (pendant) la nuit, de nuitv noci

u: parler pendant le déjeunermluvit u oběda

za: pendant la guerreza války

hodina: faire qqch pendant des heuresdělat co hodiny

mrštný: avoir langue bien penduemít mrštný jazyk

nabroušený: avoir la langue bien penduemít dobře nabroušený jazyk

nit: dire pis que pendre de qqnnenechat na kom nit suchou

pečený: être pendu à la sonnette de qqnbýt u koho pečený vařený

peklo: avoir une veine de cocu/pendumít z pekla štěstí

pochod: faire qqch pendant la marchedělat co za pochodu

pověsit se: se pendre au cou de qqnpověsit se komu na krk

viset: Je veux être pendu si ce n'est pas vrai.Ať visím, jestli to není pravda.

vyřídilka: avoir la langue bien penduemít dobrou vyřídilku