Hlavní obsah

šlapat

Vyskytuje se v

chodník: šlapat chodníkfaire le trottoir

marcher: Nešlapte po trávnících!Défense de marcher sur les pelouses !

cheveu: šlapat si na jazyk šišlatavoir un cheveu sur la langue

langue: šlapat si na jazykavoir un cheveu sur la langue

pâteux: šlapat si na jazykavoir la bouche pâteuse

šlapat: šlapat měchysouffler à l'orgue