Hlavní obsah

national [nasjɔnal]

Vyskytuje se v

national: nationalestátní silnice

fédération: Fédération de l'Éducation nationale F. E. N.Odborový svaz pracovníků školství

funérailles: funérailles nationalesstátní pohřeb

immigration: office national d'immigrationimigrační úřad

loterie: loterie nationalestátní loterie

route: route nationalehlavní silnice, silnice I. třídy

société: société privée/nationalesoukromá/státní společnost

čistý: produit national netčistý národní důchod

důchod: revenu national brutekon. hrubý národní důchod

hrubý: produit national brut P. N. B.ekon. hrubý národní produkt

měřítko: à l'échelle nationale/mondialepřen. v národním/ve světovém měřítku

nacionální: national-socialisme polit. nacionální socialismus

národnostní: minorité nationalenárodnostní menšina

obrození: renaissance nationalenárodní obrození

park: parc nationalnárodní park

produkt: produit national brutekon. hrubý národní produkt

reprezentační: sélection nationalereprezentační družstvo

shromáždění: assemblée nationalenárodní shromáždění

společnost: société privée/nationalesoukromá/státní společnost

státní: frontière nationalestátní hranice

školství: Ministre de l'Éducation nationaleministr školství

třída: route nationalesilnice I. třídy hlavní

výsostný: territoire nationalvýsostné území státu

celostátní: à l'échelle nationalev celostátním měřítku

hymna: hymne nationalstátní hymna

assemblée: l'Assemblée (nationale)Národní shromáždění ve Francii