Hlavní obsah

national [nasjɔnal]

Vyskytuje se v

assemblée: l'Assemblée (nationale)Národní shromáždění ve Francii

fédération: Fédération de l'Éducation nationale F. E. N.Odborový svaz pracovníků školství

funérailles: funérailles nationalesstátní pohřeb

immigration: office national d'immigrationimigrační úřad

loterie: loterie nationalestátní loterie

route: route nationalehlavní silnice, silnice I. třídy

société: société privée/nationalesoukromá/státní společnost