Hlavní obsah

třída

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (kategorie věcí) catégorie f, classe f
  2. (taxonomická jednotka) classe f
  3. (jakostní, hodnotová, významová) catégorie f, classe f(produktů) gamme fsilnice I. třídy hlavníroute f nationalesilnice II. třídy okresníroute f départementalecestovat první/druhou třídouvoyager en première/deuxième (classe)
  4. (úroveň dosažená výcvikem) niveau m, classe f
  5. expr.(vynikající člověk) crack m, as m
  6. (ročník ve škole) année f(základní školy ve Francii) classe f, cours mprvní třídapremière f (année), (ve Francii) cours m préparatoiredruhá a třetí třídadeuxième f et troisième (année), (ve Francii) cours m élémentairečtvrtá a pátá třídaquatrième f et cinquième (année), (ve Francii) cours m moyen
  7. (skupina žáků) classe f
  8. (učebna) (salle de) classe f
  9. (spol. vrstva) classe f, catégorie f

Vyskytuje se v

cestovat: cestovat první třídouvoyager en première (classe)

první: cestovat první třídouvoyager en première (classe)

společenský: společenská třídaclasse sociale

turistický: dopr. turistická třídaclasse touriste

classe: opakovat tříduredoubler une classe

cours: první třídacours préparatoire

pilote: pokusná třídaclasse-pilote

rang: prvotřídní, první třídy, prvořadýde premier rang

route: hlavní silnice, silnice I. třídyroute nationale

tête: být nejlepší ve tříděêtre à la tête de sa classe

distribuer: zařadit živočichy do tříddistribuer les animaux en classes

redoubler: opakovat tříduredoubler (une classe)

second: cestovat druhou třídouvoyager en seconde

třída: silnice I. třídy hlavníroute nationale