Hlavní obsah

první, kniž. prvý

Číslovka

  1. (na začátku v pořadí) premier/-ièremed. poskytnout první pomocdonner les premiers soins
  2. (přední, nejvýznamnější) premier/-ièrev prvé řaděen premier lieusport. první ligapremière division fcestovat první třídouvoyager en première (classe)

Vyskytuje se v

týž: jeden a týžpro zesílení un seul et même, toujours le même

cestovat: cestovat první třídouvoyager en première (classe)

čtení: práv. první čtení zákonapremière lecture de la loi

hlt: jedním hltem, na jeden hlten une gorgée

hluchý: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

jakost: první jakostpremière qualité, premier choix

jeden, jedna, jedno: ani jeden jedinýpas un seul

jednou: pro jedenkrátpour une fois

jednou: ani jednoupas une seule fois

ještě: ještě jednouencore une fois

kolo: první kolo volebpremier tour des élections

krásný: jednoho krásného dneun beau jour, un de ces quatre matins

kus: v jednom kusev celku, nepřetržitě d'un seul tenant, bez přestávky sans débrider

kus: pracovat v jednom kusetravailler sans dételer

láska: láska na první pohledcoup de foudre

linie: jít do první liniemonter en (première) ligne

měsíc: první čtvrť měsícequadrature de la Lune

milovnice: první milovnicejeune première

následovat: následovat jeden za druhýmse suivre

nastoupit: nastoupit do čela/první liniemonter en ligne

nebo: jeden nebo druhýl'un ou l'autre

pád: první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pádnominatif /génitif /datif /accusatif /vocatif /locatif /instrumental

patro: zvýšit dům o jedno patroélever la maison d'un étage

pohled: na první pohledau premier aspect

pokus: sport. první pokuspremier essai

poměr: v poměru jedna ku desetidans le rapport de un à dix

pomoc: první pomocpremiers secours

popálenina: med. popálenina prvního stupněbrûlure du premier degré

posadit se: posadit se do první řadyse placer au premier rang

příležitost: při první příležitostià la première occasion

radost: jedna radostà faire plaisir

ráz: jedním rázem, na jeden rázd'un (seul) coup

řada: v první řadě předevšímen premier lieu

stanice: stanice první pomociposte de secours

starý: jeden z mých starých přátelun de mes vieux amis

strana: parkování po jedné straně vozovkystationnement unilatéral

stupeň: mít popáleniny prvního/druhého stupněêtre brûlé au premier/second degré

třída: cestovat první/druhou třídouvoyager en première/deuxième (classe)

třída: první třídapremière (année), ve Francii cours préparatoire

ucho: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

válka: první/druhá světová válkaPremière/Seconde Guerre mondiale

vozovka: parkování po jedné straně vozovkystationnement unilatéral

vyhrát: vyhrát první cenuavoir le premier prix

za: jednou za časde temps en temps

zátah: na jeden zátahd'une seule traite

ani: ani jedenpas un, z obou ni l'un ni l'autre

dva, dvě: jeden z nás dvoul'un d'entre nous deux

jeden, jedna, jedno: Je to jeden z nás.C'est l'un d'entre nous.

jedno: Je mi to jedno.Ça m'est égal., Je m'en balance.

jedno: To máš jedno.C'est pareil., C'est kif-kif.

jednou: jednou za...une fois par...

: Jí je to jedno.Cela lui est égal.

místo: dát na první místomettre à la première place

od, ode: od prvního lednaà partir du premier janvier

patro: v prvním patřeau premier (étage)

runda: Ještě jednu rundu.On remet ça.

za: jeden za druhýml'un après l'autre, l'un derrière l'autre

za: za prvépremièrement, primo

začas: jednou začasde temps en temps, de temps à autre

brdo: být na jedno brdoêtre coulé dans le même moule

brdo: dělat co na jedno brdofaire qqch de la même manière

dech: jedním dechemd'une (seule) traite

hrát: hrát první housletenir le premier violon

hrob: být jednou nohou v hroběavoir un pied dans la tombe, être au bord de la tombe

jeden, jedna, jedno: jedna dvě hneden cinq sec

karta: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout

král: Byl jednou jeden král. začátek pohádekIl y avait une fois/Il était une fois un roi.

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Un de perdu, dix de retrouvés.

měřit: Dvakrát měř, jednou řež.Deux sûretés valent mieux qu'une.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

mysl: být jedné mysli s kýmêtre du même avis que qqn

nikdy: Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!On ne sait jamais !

paní: expr. Jedna paní povídala.On raconte que...

provaz: táhnout s kým za jeden provazêtre de mèche avec qqn

přečíst (si): přečíst co jedním dechemlire qqch d'un seul trait

připalovat: připalovat jednu od druhéfumer comme un pompier

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

ruka: mít zprávu z první rukyavoir la primeur d'une nouvelle

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Mieux vaut prévenir que guérir.

spočítat: spočítat co na prstech jedné rukycompter qqch sur les doigts d'une main

střecha: bydlet pod jednou střechouvivre sous le même toit

šik: kráčet v jednom šikumarcher coude à coude

táhnout: táhnout s kým za jeden provazêtre du bord de qqn, être du même bord

téma: přeskakovat z jednoho tématu na druhépasser du coq à l'âne

týž: To je jedno a totéž.Cela s'équivaut., C'est pareil.

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Une hirondelle ne fait pas le printemps.

vsadit: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout, risquer le tout pour le tout

vymlouvat se: vymlouvat se jeden na druhéhose renvoyer la balle

zamilovat se: zamilovat se do koho na první pohledavoir un coup de foudre pour qqn

žít: Žijeme jenom jednou.On ne vit qu'une fois.