Hlavní obsah

nejlepší

Přídavné jméno

  1. (bez srovnání) optimal/-aleVšechno nejlepší!Tous mes vœux !
  2. (ve srovnání) le meilleur/la meilleureJe nejlepší ze všech.Il est le meilleur de tous.

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

den: Dobrý den! pozdravBonjour !

dobré: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

dojem: dělat dobrý/špatný dojemfaire/donner bonne/mauvaise impression

hodina: čekat už dobrou hodinuattendre depuis une bonne heure

chuť: Dobrou chuť!Bon appétit!, hovor. Bon app !

chutnání: Dobré chutnání!Bon appétit !

konec: nechat si to nejlepší na konecgarder le meilleur pour la fin

kontakt: mít dobré kontaktyavoir des relations

kvalita: dobré kvality zboží ap.de bonne qualité

léto: v nejlepších letechdans la fleur de l'âge

mys: mys Dobré nadějecap de Bonne-Espérance

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám!Bon anniversaire !

noc: Dobrou noc.Bonne nuit.

ospalý: být ospalý po dobrém jídleêtre somnolent après un bon repas

partie: udělat dobrou partiifaire un beau parti

posel: posel dobrých zprávoiseau de bon augure

postřeh: mít dobrý postřehavoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil juste

pověst: dobrá pověstbonne réputation , renommée , renom

prorok: dobrý prorokbon augure

přehled: mít dobrý přehled o čemavoir de bonnes connaissances de qqch

případ: v nejlepším případědans le meilleur des cas

přítel: nejlepší přítelle meilleur ami

ráno: Dobré ráno!Bonjour !

rodina: synáček z dobré rodinyfils à papa

rozejít se: rozejít se jako dobří přátelése quitter bons amis

skutek: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

slovo: dobré slovobonne parole

spojení: město s dobrým spojenímville bien desservie

společnost: lepší společnostbeau monde

stránka: brát život z lepší stránkyprendre la vie du bon côté

večer: Dobrý večer! pozdravBonsoir !

vědomí: s dobrým vědomím po zralé úvazeà bon escient

vespolek: Dobrý den vespolek.Bonjour à tous.

víla: dobrá vílabonne fée , fée bienfaisante

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší k narozeninám!Joyeux anniversaire !

zlé: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

známka: mít dobré/špatné známkyavoir de bonnes/mauvaises notes

fyzička: dobrá fyzičkabonne condition physique

nejlepší: Všechno nejlepší!Tous mes vœux !

stav: v dobrém/špatném zdravotním stavuen bon/mauvais état

vzejít: Z toho nevzejde nic dobrého.Il n'en sortira rien de bon.

čich: mít dobrý čichavoir le nez creux, avoir du flair

dláždit: Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.L'enfer est pavé de bonnes intentions.

do: do třetice všeho dobréhojamais deux sans trois

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Il vaut mieux tenir que courir.

investice: To je dobrá investice.C'est un bon investissement.

líheň: líheň dobrých nápadůofficine de bonnes idées

liška: Tam, kde dávají lišky dobrou noc.Au diable vert.

nátura: být od nátury dobrý/špatnýêtre bon/mauvais de nature

něco: Lepší něco než nic.Toujours pêche qui en prend un.

odnést: Odnesl jsem si z toho dobrý dojem.Cela m'a fait une bonne impression.

projevit: projevit dobrou vůlifaire preuve de bonne volonté, y mettre du sien

rada: Dobrá rada nad zlato.Bon conseil vaut mieux que l'or.

rozmar: být v dobrém/špatném rozmaruêtre de bonne/mauvaise humeur

situace: být v dobré/ve špatné situaciêtre en bonne/en mauvaise posture

vrabec: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras., Il vaut mieux tenir que courir.

vyřídilka: mít dobrou vyřídilkuavoir la langue bien pendue

action: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

après: Dobrá! A co dál?Eh bien ! Après ?

bonjour: (po)přát komu dobrý densouhaiter le bonjour à qqn

cap: mys Dobré nadějele cap de Bonne-Espérance

changer: změnit se k lepšímuchanger en mieux

chose: Je to lepší než nic., Aspoň něco.C'est déjà quelque chose.

conscience: Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.En mon âme et conscience.

défaut: když není nic lepšíhoà défaut de mieux

escient: s dobrým vědomím, po zralé úvazeà bon escient

faconde: mít (dobrou) vyřídilkuavoir de la faconde

famé: (těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.bien/mal famé

fée: dobrá vílabonne fée, fée bienfaisante

garde: být pod dobrým dohledem, být dobře hlídánêtre sous bonne garde

génie: dobrý/zlý duchbon/mauvais génie

goût: mít (dobrý) vkusavoir du goût

intention: Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.L'enfer est pavé de bonnes intentions.

intentionné: mít dobré/špatné úmyslyêtre bien/mal intentionné

investissement: To je dobrá investice. to se vyplatíC'est un bon investissement.

mener: přivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit comener qqch à bon fin

monde: lepší společnostbeau monde

nuit: dobrou nocbonne nuit

orthographe: být dobrý v pravopisuêtre bon en orthographe

papa: synáček z dobré rodinyfils à papa

passe: mít vyhlídku na co, být na nejlepší cestě k čemuêtre en passe de faire qqch

peser: po zralé úvaze, po dobrém uváženítout bien pesé

présenter: vypadat slušně, dělat dobrý dojemprésenter bien

psychologie: ukázat se jako dobrý psychologfaire preuve de psychologie

rapport: dobrý poměr kvality a cenybon rapport qualité-prix

sans: dobré a špatné dnyles jours avec et les jours sans

sien: dát do toho něco svého, přispět (svým dílem), projevit dobrou vůliy mettre du sien

tête: být nejlepší ve tříděêtre à la tête de sa classe

anniversaire: Vše nejlepší k narozeninám!Joyeux anniversaire !

annoncer: oznámit komu dobrou zprávuannoncer à qqn une bonne nouvelle

appétit: Dobrou chuť!Bon appétit !

donner: vydat ze sebe to nejlepšídonner le meilleur de soi-même

justesse: dobrý sluchjustesse de l'oreille

le, la: nejlépe, nejlepšíle mieux

mention: dostatečná/dobrá/velmi dobrá/výborná známkamention passable/assez bien/bien/très bien

dobrý: dobrý chlapun bon type/diable/bougre

partir: Dobře to začalo., Je to na dobré cestě.C'est bien parti.

penser: mít o kom/čem dobré/špatné míněnípenser du bien/mal de qqn/qqch

présager: To nevěští nic dobrého.Cela ne présage rien de bon.

réhabiliter: očistit dobré jméno příteleréhabiliter la mémoire d'un ami

savoir: To je dobré vědět.C'est bon à savoir.

tellement: To by bylo mnohem lepší!Ce serait tellement mieux !

âme: podle mého nejlepšího svědomí a vědomíen mon âme et conscience

antenne: mít dobrý nosavoir des antennes

augure: být dobrou/špatnou předzvěstíêtre de bon/mauvais augure

avoir: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.

bien: Konec dobrý, všechno dobré.Tout est bien qui finit bien.

bon: brát život z lepší stránkyprendre la vie du bon côté

compte: Dobré účty dělají dobré přátele.Les bons comptes font les bons amis.

creux: mít dobrý čichavoir le nez creux

délié: mít dobrou vyřídilkuavoir la langue déliée