Hlavní obsah

ráno

Podstatné jméno, rod střední

  • matin m, matinée fv 8 hodin ránoà 8 heures du matinDobré ráno!Bonjour !od rána do večeradu matin au soir

Příslovce

  • (le/au) matinvstá(va)t brzy ránose lever de bonne heure f

Vyskytuje se v

dnes: dnes ráno/večerce matin/soir

hnisání: hnisání ránypurulence d'une blessure

morový: morová ránafléau de la peste

naslepo: rána naslepocoup perdu

rána: zasypat koho ranamifaire pleuvoir les coups sur qqn

rána: rána pěstícoup de poing, hovor. châtaigne , macaron

tržný: tržná ránacoupure , plaie par arrachement

včera: včera ránohier matin

večer: od rána do večeradu matin au soir

brzy: vstát brzy ránose lever tôt le matin

dát: dát komu ránuflanquer une gifle à qqn

do: od rána do večeradu matin (jusqu')au soir

od, ode: od rána do večeradu matin au soir

venčit: venčit psa ráno a večerpromener son chien le matin et le soir

hojit: Čas zahojí všechny rány.Le temps guérit tous les maux.

hromový: hromová ránacoup de tonnerre

jitřit: jitřit starou ránuretourner le couteau dans la plaie

moudrý: Ráno je moudřejší večera.La nuit porte conseil.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

rána: rána z milosticoup de grâce

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

rána: přen. dát komu ránu pod pásdonner à qqn un coup bas/en traître

starý: jitřit starou ránuretourner le couteau dans la plaie

coup: recevoir un coupdostat ránu

coup: rendre coup pour coupvrátit ránu

fatal: porter le coup fatalzasadit smrtelnou ránu

fortune: faire contre mauvaise fortune bon cœurumět snášet rány osudu, smířit se s osudem

matin: du soir au matinod večera do rána, celou noc

touche: avoir une drôle de touchemít ránu

tout: tous les matinskaždé ráno

ceinture: coup au-dessous de la ceinturerána pod pás

renverser: renverser qqn d'un coup de poingsrazit koho k zemi ranou pěstí

sanglant: plaie sanglantekrvavá rána

suicider (se): se suicider d'un coup de revolverspáchat sebevraždu ranou z revolveru

sur: coup sur couprána za ranou

conseil: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

coup: faire coup doublezabít dvě mouchy jednou ranou

coup: donner le coup de grâcedát ránu z milosti

double: faire coup doublezabít dvě mouchy jednou ranou

épée: un coup d'épée dans l'eaurána do vody

leste: avoir la main lestebýt od rány

massue: coup de massuerána (do palice) nečekaná nepříjemná věc, pálka přemrštěná cena

nuit: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

pierre: faire d'une pierre deux coupszabít dvě mouchy jednou ranou

plaie: rouvrir une plaierozjitřit starou ránu

premier: à la première heurebrzy ráno

prompt: avoir la main promptebýt od rány