Hlavní obsah

ráno

Podstatné jméno, rod střední

  • matin m, matinée fv 8 hodin ránoà 8 heures du matinDobré ráno!Bonjour !od rána do večeradu matin au soir

Příslovce

  • (le/au) matinvstá(va)t brzy ránose lever de bonne heure f

Vyskytuje se v

dnes: ce matin/soirdnes ráno/večer

hnisání: purulence d'une blessurehnisání rány

morový: fléau de la pestemorová rána

naslepo: coup perdurána naslepo

ráno: Bonjour !Dobré ráno!

tržný: coupure , plaie par arrachementtržná rána

včera: hier matinvčera ráno

večer: du matin au soirod rána do večera

brzy: se lever tôt le matinvstát brzy ráno

dát: flanquer une gifle à qqndát komu ránu

do: du matin (jusqu')au soirod rána do večera

od, ode: du matin au soirod rána do večera

venčit: promener son chien le matin et le soirvenčit psa ráno a večer

hojit: Le temps guérit tous les maux.Čas zahojí všechny rány.

hromový: coup de tonnerrehromová rána

jitřit: retourner le couteau dans la plaiejitřit starou ránu

moudrý: La nuit porte conseil.Ráno je moudřejší večera.

moucha: faire coup doublezabít dvě mouchy jednou ranou

starý: retourner le couteau dans la plaiejitřit starou ránu

coup: recevoir un coupdostat ránu

fatal: porter le coup fatalzasadit smrtelnou ránu

fortune: faire contre mauvaise fortune bon cœurumět snášet rány osudu, smířit se s osudem

matin: du soir au matinod večera do rána, celou noc

touche: avoir une drôle de touchemít ránu

tout: tous les matinskaždé ráno

ceinture: coup au-dessous de la ceinturerána pod pás

renverser: renverser qqn d'un coup de poingsrazit koho k zemi ranou pěstí

sanglant: plaie sanglantekrvavá rána

suicider (se): se suicider d'un coup de revolverspáchat sebevraždu ranou z revolveru

sur: coup sur couprána za ranou

conseil: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

double: faire coup doublezabít dvě mouchy jednou ranou

épée: un coup d'épée dans l'eaurána do vody

leste: avoir la main lestebýt od rány

massue: coup de massuerána (do palice) nečekaná nepříjemná věc, pálka přemrštěná cena

nuit: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

pierre: faire d'une pierre deux coupszabít dvě mouchy jednou ranou

plaie: rouvrir une plaierozjitřit starou ránu

premier: à la première heurebrzy ráno

prompt: avoir la main promptebýt od rány

rána: faire pleuvoir les coups sur qqnzasypat koho ranami