Hlavní obsah

do [do]

Podstatné jméno mužské neměnné

  • C notado dièsecisdo bémolces

Synonyma

ut

Vyskytuje se v

dos: tourner le dosà qqn/qqch otočit se ke komu/čemu zády i přen.

acte: dát do protokolu, (za)protokolovat co, sepsat zápis o čemprendre acte de qqch

affaire: mít s kým co do činěníavoir affaire à qqn

alors: (až) do té dobyjusqu'alors

apprentissage: jít do učeníentrer en apprentissage

argent: vložit své peníze do bankydéposer son argent à la banque

bâillon: dát roubík do úst, přen. zacpat ústa komumettre un bâillon à qqn

ban: vypovědět, vyobcovat, dát do klatby kohomettre qqn au ban

bien: pozůstalost, majetek patřící do dědictvíbiens successoraux

bouche: vchod do metrabouche de métro

bout: zcela, úplně, až do koncejusqu'au bout

catastrophe: řítit se do záhubycourir à la catastrophe

charge: naložit koho/co do vozuprendre en charge qqn/qqch dans un véhicule

chorale: chodit do sboru, zpívat ve sborufaire partie d'une chorale

complot: namočit se do spiknutítremper dans un complot

concurrence: do jaké výše finančně(jusqu') à concurrence de qqch

consigne: dát kufr do úschovnymettre sa valise à la consigne

corde: strčit hlavu do oprátkyse mettre la corde au cou

corps: vejít do vody až po pásentrer dans l'eau jusqu'au milieu du corps

début: od začátku do koncedu début à la fin

débuter: být uveden do společnostidébuter dans le monde

défaut: přivést koho do úzkých, oklamat kohomettre qqn en défaut

désespoir: propadat beznaději, upadat do zoufalstvíse plonger dans le désespoir

dictionnaire: podívat se do slovníkuconsulter un dictionnaire

dire: říct komu pravdu do očí, říct komu co od plicdire son fait à qqn

doubler: přid(áv)at do krokudoubler le pas

embarras: přivést koho do úzkýchmettre qqn dans l'embarras

emboîter: vlepit brožovanou knihu do vazbyemboîter un livre

en: ve Francii, do Francieen France

rond: dos rondkulatá záda

à: jít/jet do Pařížealler à Paris

abaissement: snížení věkové hranice odchodu do důchoduabaissement de l'âge de la retraite

accélérer: přidat do krokuaccélérer l'allure

action: zasáhnout do činnostientrer en action

additionner: přimíchat vodu do vína, smíchat víno s vodouadditionner le vin d'eau

aller: Prostěradla patří do skříně.Les draps vont dans le placard.

aller: jízdenka do Marseilleun aller (simple) pour Marseille

allez: Do toho, do toho.sport. Allez, allez.

allonger: přid(áv)at do krokuallonger le pas

annuler: Let do Lisabonu byl zrušen.Le vol pour Lisbonne a été annulé.

appesantir: příliš zabíhat do podrobnostís'appesantir sur les détails

arriver: přijet do Franciearriver en France

atterrir: Zapadli jsme do hospůdky.Nous avons atterri dans une petite auberge.

augmenter: narůstat do počtuaugmenter en nombre

avant: jít vpřed, přen. postupovat směle vpřed, pustit se do tohoaller de l'avant

blondir: osmahnout cibulku do zlatovagastr. faire blondir des oignons

brancher: Šel bys do kina?Ça te branche d'aller au ciné ?

buter: zatvrzele trvat na čem, vzít si co do hlavyse buter à qqch

caca: podělat se (do gatí)faire caca dans sa culotte

communiquer: Dveře vedou do zahrady.La porte communique avec le jardin.

compenser: Aby ti to nebylo líto, vezmu tě do kina.Pour compenser, je t'emmènerai au ciné.

composter: označit si lístek před nástupem do vlakucomposter son billet avant de monter dans le train

conditionné: mléko balené do krabiclait conditionné en brique

connaître: znát co do hloubkyconnaître qqch à fond

consommer: Spotřebujte do června 2013.À consommer avant juin 2013.

couper: skočit komu do řeči, přerušit kohocouper la parole à qqn

dans: nasednout do autamonter dans une voiture

danser: tancovat do taktudanser en mesure

de: jet z Prahy do Brnaaller de Prague à Brno

distribuer: zařadit živočichy do tříddistribuer les animaux en classes

embrasser: vstoupit do stranyembrasser le parti

sac: sac à dosbatoh

baisser: upadnout do rozpaků, zastydět sebaisser le nez

ballon: fouknout (si) do balonkusouffler dans le ballon

bas: zašlapat koho do zeměhovor. mettre qqn plus bas que terre

biscuit: = lehkomyslně se do něčeho pustithovor. s'embarquer sans biscuit

blanc: dívat se komu zpříma do očíregarder qqn dans le blanc des yeux

boire: vypít kalich hořkosti až do dnaboire le calice jusqu'à la lie

borgne: přijít z bláta do loužechanger son cheval borgne pour un cheval aveugle

braconner: pytlačit komu v revíru, lézt komu do zelíbraconner sur les terres d'autrui

calice: vypít kalich hořkosti až do dnaboire le calice jusqu'à la lie

chapitre: mít do toho co mluvitavoir voix au chapitre

chasser: pytlačit komu v revíru, lézt komu do zelíchasser sur les terres d'autrui

chemin: postavit se komu do cestyse mettre sur le chemin de qqn

cheveu: vjet si do vlasůse prendre aux cheveux

chignon: vjet si do vlasůse crêper le chignon

clair: vnést světlo do záležitosti, vytáhnout aféru na světlotirer une affaire au clair

cocon: uzavřít se do ústranís'enfermer dans son cocon

cognée: hodit flintu do žitajeter le manche après la cognée

collier: znovu se pustit do prácereprendre le collier

coquille: stáhnout se do své ulityrentrer dans sa coquille

courir: řítit se do zkázycourir à sa perte

couvent: vstoupit do klášteraentrer au couvent

cracher: naplivat komu do tvářecracher à la face de qqn

do: do dièsecis

hrb: Il a une bosse sur le dos.Má na zádech hrb.

hřbet: dos de la mainhřbet ruky

skrývat: cacher qqch derrière son dosskrývat co za zády

záda: cacher qqch derrière son dosskrývat co za zády

zadní: verso , revers , dos zadní strana

naznak: être couché sur le dosležet naznak

trek: sac à dos de randonnéebatoh na trek

dříví: se laisser tondre la laine sur le dosdát na sobě dříví štípat

dýka: poignarder qqn dans le dosvrazit komu dýku do zad

lopatka: projeter qqn sur le dospoložit koho na lopatky

mráz: J'en ai le(s) frisson(s) dans le dos., Cela me donne des frissons.Běhá mi z toho mráz po zádech.

odřít: tondre la laine sur le dos de qqnodřít koho z kůže

otočit se: tourner le dos à qqn/qqchotočit se ke komu/čemu zády

pata: être sur/derrière le dos de qqnlepit se/věšet se komu na paty

přivázat: se mettre qqn/qqch sur le dospřivázat si koho/co na krk

štípat: se laisser manger la laine sur le dosnechat na sobě dříví štípat

tlačit: mettre qqn le dos au mur/au pied du murpřen. tlačit koho ke zdi

vrazit: poignarder qqn dans le dosvrazit komu nůž/dýku do zad