Hlavní obsah

doubler [duble]

Vyskytuje se v

doubler: se doublerde qqch zdvojit se, zdvojnásobit se o co

emploi: double emploiduplicita dvakrát zapsaná částka

file: en double fileve druhé řadě aut, ve druhém pruhu

bicyclette: bicyclette doubletandemové kolo

cap: doubler un capobeplout mys

comptabilité: comptabilité simple/en partie doublejednoduché/podvojné účetnictví

croche: double crochešestnáctinová nota, šestnáctinka

débrayage: double débrayagemeziplyn

dièse: double dièsedvojitý křížek, dvojkřížek

équerre: double équerrekřížový úhelník, příložník

film: film doublé(na)dabovaný film

fond: valise à double fondkufr s dvojitým dnem

menton: double mentondvojitá brada

rideau: doubles rideauxzávěsy

bouchée: mettre les bouchées doublespracovat za dva

coup: faire coup doublezabít dvě mouchy jednou ranou

quitte: jouer (à) quitte ou doublehrát o všechno

brada: double menton dvojitá brada

dvojaký: fleurs doublesbot. dvojaké květy

dvojný: double liaison chem. dvojná vazba

dvoulůžkový: chambre double/à deux litsdvoulůžkový pokoj

opis: en doublev opisu

slovo: mot à double sensdvojsmyslné slovo

účetnictví: comptabilité en partie simple/en partie doublejednoduché/podvojné účetnictví

vítěz: double vainqueur dvojnásobný vítěz

západ: fermer à double tourzavřít na dva západy

zásah: coup doubledvojitý zásah

čtyřhra: double mixtesmíšená čtyřhra

kopie: faire faire un double de ses clésnechat udělat kopii klíčů

podvojný: comptabilité en partie doubleekon. podvojné účetnictví

pokoj: chambre individuelle/doublejednolůžkový/dvoulůžkový pokoj

zlomenina: double fracture dvojitá zlomenina

moucha: faire coup doublezabít dvě mouchy jednou ranou

rána: faire coup doublepřen. zabít dvě mouchy jednou ranou

zbraň: arme à double tranchantdvojsečná zbraň

double: en doubledvakrát