Hlavní obsah

rideau [ʀido]

Vyskytuje se v

opona: rideau de ferželezná opona

záclona: ouvrir/écarter les rideauxroztáhnout záclony

železný: rideau de ferpřen. publ. železná opona

aut: tirer le rideau sur qqchhovor. zahrát co do autu

mlčení: tirer le rideau sur qqchzastřít co rouškou mlčení

rideau: doubles rideauxzávěsy