Hlavní obsah

mlčení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (nemluvení) silence m, mutisme mpřejít co mlčenímpasser qqch sous silence
  2. (nevyzrazení) silence mMlčení znamená souhlas.Qui ne dit mot consent.

Vyskytuje se v

mlčet: mlčet jako hrobêtre muet comme la tombe, ne pas desserrer les dents

přejít: přejít co mlčenímpasser qqch sous silence

zachovat: zachovat mlčenígarder le silence

hrob: mlčet jako hrobêtre muet comme une tombe

přecházet: přecházet co mlčenímpasser qqch sous silence

souhlasit: pořek. Kdo mlčí, souhlasí.Qui ne dit mot consent.

silence: přejít co mlčenímpasser qqch sous silence

consentir: Mlčení znamená souhlas.Qui ne dit mot consent.

dire: Mlčení znamená souhlas.Qui ne dit mot consent.

mot: Mlčení znamená souhlas.Qui ne dit mot consent.

rideau: zastřít rouškou mlčenítirer le rideau sur qqch

mlčení: přejít co mlčenímpasser qqch sous silence