Hlavní obsah

přejít

Dokonavé sloveso

 1. (přes řeku ap.) co passer, traverser qqchpřejít hranicipasser la frontièrePřejděte ulici.Traversez la rue.přejít řeku suchou nohoutraverser une rivière à pied sec
 2. (k nepříteli ap.) ke komu/čemu passer à qqn/qqch, ke komu entrer dans le jeu de qqnpřejít do opozicepasser à l'opposition
 3. (změnit vlastníka ap.) passer
 4. (změnit činnost ap.) k čemu, do čeho passer à/dans qqch
 5. (v hovoru ap.) passer
 6. (postupně se změnit) v co passer en qqch, tourner à qqchpřejít od smíchu k slzámpasser du rire aux larmes
 7. (projít kolem něčeho) kolem čeho passer auprès de qqch, à côté de qqch
 8. (zajít dál) co dépasser qqch
 9. (nechat bez povšimnutí) co laisser de côté qqch, passer outre à qqchpřejít co mlčenímpasser qqch sous silence
 10. (minout, přestat) passer, s'écouler
 11. (přestat být pociťován) passer

Vyskytuje se v

hranice: franchir/passer la frontièrepřejít/přejet/překročit hranice

mlčení: passer qqch sous silencepřejít co mlčením

opozice: passer à l'oppositionpřejít do opozice

var: retirer qqch au premier bouillongastr. nechat co přejít varem

kolem: Elle est passée à côté de nous.Přešla kolem nás.

sám, sama, samo, samý: Cela passera tout seul.To přejde samo.

krev: Cela est devenu une habitude chez lui.Přešlo mu to do krve.

silence: passer qqch sous silencepřejít co mlčením

sujet: entrer dans le cœur du sujetpřejít k jádru věci

éponge: passer l'éponge sur qqchpřejít, smazat co

přejít: Traversez la rue.Přejděte ulici.