Hlavní obsah

mlčení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (nemluvení) silence m, mutisme mpřejít co mlčenímpasser qqch sous silence
  2. (nevyzrazení) silence mMlčení znamená souhlas.Qui ne dit mot consent.

Vyskytuje se v

mlčet: être muet comme la tombe, ne pas desserrer les dentsmlčet jako hrob

přejít: passer qqch sous silencepřejít co mlčením

zachovat: garder le silencezachovat mlčení

hrob: être muet comme une tombemlčet jako hrob

přecházet: passer qqch sous silencepřecházet co mlčením

souhlasit: Qui ne dit mot consent.pořek. Kdo mlčí, souhlasí.

silence: passer qqch sous silencepřejít co mlčením

consentir: Qui ne dit mot consent.Mlčení znamená souhlas.

dire: Qui ne dit mot consent.Mlčení znamená souhlas.

mot: Qui ne dit mot consent.Mlčení znamená souhlas.

rideau: tirer le rideau sur qqchzastřít rouškou mlčení

mlčení: passer qqch sous silencepřejít co mlčením