Hlavní obsah

zachovat

Dokonavé sloveso

  1. (uchovat nezměněné) conserver
  2. zachovat (si) (neztratit, nepozbýt) garderzachovat klidgarder son calme
  3. (dodržet požadavky ap.) maintenir, observerzachovat mlčenígarder le silence

Vyskytuje se v

tajnost: garder une chose secrète(za)chovat věc v tajnosti

hlava: garder/conserver son sang-froidzachovat si chladnou hlavu

chladný: garder la tête froidezachovat chladnou hlavu

anonymat: garder l'anonymatzachovat anonymitu

sang-froid: garder son sang-froidzachovat si chladnou hlavu

secret: garder une chose secrète(za)chovat věc v tajnosti

tort: avoir des torts envers qqnzachovat se špatně ke komu

conserver: conserver sa souplessezachovat si pružnost

disgracié: Il est disgracié de la nature.Příroda se k němu zachovala macešsky.

apparence: garder les apparenceszachovat dekorum

froid: garder la tête froidezachovat chladnou hlavu

zachovat: neztratit, nepozbýt garderzachovat (si)