Hlavní obsah

secret [səkʀεˌ εt]

Přídavné jméno

  • tajný, skrytý lidem neznámýgarder une chose secrète(za)chovat věc v tajnostiservices secretstajné služby

Vyskytuje se v

top: top secretnejvyšší utajení, přísně tajné

apprendre: J'ai appris par hasard un secret.Náhodou jsem se dozvěděl tajemství.

déceler: déceler un secretodhalit tajemství

dévoiler: dévoiler un secretodhalit tajemství

dépositaire: faire de qqn le dépositaire d'un secretzasvětit koho do tajemství

état: secret d'Étatstátní tajemství

sortir: secret qui ne doit pas sortir d'une familletajemství, které se nesmí dostat mimo rodinu

držet: držet věc v tajnostitenir une chose secrète

mise: tajná misemission secrète

přání: nesplnitelné/zbožné/tajné přánídésir irréalisable/pieux/secret

přísně: přísně tajnýultra-secret

tajemství: veřejné tajemstvísecret de Polichinelle

tajnost: (za)chovat věc v tajnostigarder une chose secrète

tajný: tajné kódycodes secrets

tajný: přísně tajnýtrès secret

tajný: tajná policie(police) secrète

tajný: tajné službyservices secrets

všechen, všechna, všechno: ve vší tajnostidans le plus grand secret