Hlavní obsah

secret [səkʀεˌ εt]

Přídavné jméno

  • tajný, skrytý lidem neznámýgarder une chose secrète(za)chovat věc v tajnostiservices secretstajné služby

Vyskytuje se v

secret: státní tajemství, přen. velké tajnostisecret d'État

top: nejvyšší utajení, přísně tajnétop secret

apprendre: Náhodou jsem se dozvěděl tajemství.J'ai appris par hasard un secret.

déceler: odhalit tajemstvídéceler un secret

dévoiler: odhalit tajemstvídévoiler un secret

dépositaire: zasvětit koho do tajemstvífaire de qqn le dépositaire d'un secret

état: státní tajemstvísecret d'État

sortir: tajemství, které se nesmí dostat mimo rodinusecret qui ne doit pas sortir d'une famille

držet: držet věc v tajnostitenir une chose secrète

mise: tajná misemission secrète

přání: nesplnitelné/zbožné/tajné přánídésir irréalisable/pieux/secret

přísně: přísně tajnýultra-secret

tajemství: veřejné tajemstvísecret de Polichinelle

tajnost: (za)chovat věc v tajnostigarder une chose secrète

tajný: tajné kódycodes secrets

všechen, všechna, všechno: ve vší tajnostidans le plus grand secret