Hlavní obsah

secret [səkʀεˌ εt]

Přídavné jméno

  • tajný, skrytý lidem neznámýgarder une chose secrète(za)chovat věc v tajnostiservices secretstajné služby

Vyskytuje se v

top: top secretnejvyšší utajení, přísně tajné

apprendre: J'ai appris par hasard un secret.Náhodou jsem se dozvěděl tajemství.

déceler: déceler un secretodhalit tajemství

dévoiler: dévoiler un secretodhalit tajemství

dépositaire: faire de qqn le dépositaire d'un secretzasvětit koho do tajemství

état: secret d'Étatstátní tajemství

sortir: secret qui ne doit pas sortir d'une familletajemství, které se nesmí dostat mimo rodinu