Hlavní obsah

apprendre [apʀɑ̃dʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch do(z)vědět se, doslechnout se o čemJ'ai appris par hasard un secret.Náhodou jsem se dozvěděl tajemství.
  2. (à faire) qqch (na)učit se (u)dělat co, čemuapprendre un texte par cœurnaučit se text zpamětiIl a encore beaucoup à apprendre.Má se ještě hodně co učit.
  3. učit se
  4. qqch à qqn oznámit komu co, zpravit koho o čem, dá(va)t komu zprávu o čemapprendre une nouvelle à qqnoznámit komu novinu
  5. qqch à qqn (na)učit koho co/čemu
  6. à qqn à faire qqch (na)učit koho (dělat) co

Vyskytuje se v

sur: apprendre qqch sur qqndozvědět se co o kom

par: Je l'ai appris par mes voisins.Dozvěděl jsem se to od sousedů.

učit se: učit se co nazpaměťapprendre qqch par cœur

učit se: přísl. Chybami se člověk učí.On apprend à vivre à ses dépens.