Hlavní obsah

état [eta]

Podstatné jméno mužské

  1. stavétat de santézdravotní stavmettre en étatuvést do pořádku, připravit, přichystat
  2. odb.skupenstvíétat solide/liquide/gazeuxpevné/kapalné/plynné skupenstvíchangement m d'étatzměna skupenství
  3. faire état de qqn zast.jednat jako kdo
  4. seznam, soupis, výkaz
  5. práv.stav rodinný ap.
  6. hist.stav stavovská třída
  7. État státchef d'Étathlava státucoup d'Étatstátní převrat

Vyskytuje se v

domaine: le Domaine (de l'État)státní majetek

secret: secret d'Étatstátní tajemství, přen. velké tajnosti

chef: chef de l'Étathlava státu

civil: état civilosobní data, základní údaje o osobě

corps: les grands corps de l'Étatvyšší soudní a správní orgány

coup: coup d'État(státní) převrat

dette: dette de l'Étatstátní dluh

fébrile: état fébrilehorečnatý stav

gazeux: état gazeuxplynné skupenství

hébreu: État hébreustát Izrael

initial: état initialvýchozí stav

marche: en état de marcheprovozuschopný, pojízdný

mise: mise en état/ordreuvedení do pořádku

moi: L'État, c'est moi.Stát jsem já. výrok, který je připisován Ludvíkovi XIV.

nécessité: práv. état de nécessitéstav krajní nouze

nuire: hors d'état de nuirezneškodněný

registre: registre public d'état civilmatrika

remise: remise en étatuvedení do původní stavu

rente: rentes sur l'Étatstátní renta, dluhopis

second: être dans un état secondbýt v tranzu

solide: état solidepevné skupenství

transcription: transcription à l'état civilzápis do matriky

alerte: en état d'alertev pohotovosti

conduite: conduite en état d'ivresseřízení v opilosti

diriger: économie dirigée par l'Étatstátem řízená ekonomika

piteux: en piteux étatv žalostném stavu

cause: en tout état de causeať je tomu jakkoli, v každém případě

coffre: coffres de l'Étatstátní pokladna

americký: Spojené státy americkéÉtats-Unis d'Amérique

aparát: státní aparátappareil d'État

členský: členské státy EUÉtats membres de l'UE

deprese: být ve stavu hluboké depreseêtre dans un état d'abattement profond

dluhopis: státní dluhopisobligation d'État, obligation assimilable du Trésor

generální: generální štábétat-major général

hlava: hlava státuchef de l'État

hrubý: stav. hrubé zdivomurs à l'état brut

Izrael: stát IzraelÉtat hébreu

náčelník: voj. náčelník štábuchef d'état-major

nástupnický: práv. nástupnické státyÉtats successeurs

nouze: stav nouzeétat de nécessité, état d'urgence

odveta: odveta proti sousednímu státureprésailles contre un État voisin

okolnost: za všech okolnostíen toute circonstance, en tout état de cause

pevný: fyz. pevné skupenstvíétat solide

plynný: plynné skupenstvíétat gazeux

podmínka: za těchto podmínekdans cet état de choses

pohotovost: být ve stavu pohotovostiêtre en état d'alerte

projekt: nechat co ve stadiu projektulaisser qqch à l'état de projet

převrat: státní/vojenský převratcoup d'État/coup d'État militaire

převrat: pokusit se o převrattenter un coup d'État

půjčka: ekon. státní půjčkaemprunt d'État

původní: uvedení do původní stavuremise en état

skupenství: pevné/kapalné/plynné skupenstvíétat solide/liquide/gazeux

skupenství: změna skupenstvíchangement d'état

správa: státní správaadministration d'État

stadium: zůstávat v zárodečném stadiudemeurer à l'état embryonnaire

stát: hlava státuchef de l'État

státní: státní dluhdette de l'État

stav: být v podnapilém stavuêtre en état d'ébriété

stav: uvedení do původního stavuremise en état

suverénní: suverénní státÉtat souverain

úzkostný: med. úzkostné stavyétats anxieux

výchozí: výchozí stavétat initial

zájem: státní zájemraison d'État

zdravotní: zdravotní stavétat de santé

zdroj: lidské/státní zdrojeressources humaines/de l'État

monopol: státní monopolmonopole d'État

osobní: osobní údajeétat civil

stav: zdravotní stavétat de santé

stav: v dobrém/špatném zdravotním stavuen bon/mauvais état

údaj: osobní údajev dotazníku état civil, obecně données à caractère personnel

znak: státní znakarmoiries d'État

zřízení: státní zřízeníforme de l'État

přijít: přijít do jiného stavutomber enceinte, se trouver dans un état intéressant