Hlavní obsah

état [eta]

Podstatné jméno mužské

  1. stavétat de santézdravotní stavmettre en étatuvést do pořádku, připravit, přichystat
  2. odb.skupenstvíétat solide/liquide/gazeuxpevné/kapalné/plynné skupenstvíchangement m d'étatzměna skupenství
  3. faire état de qqn zast.jednat jako kdo
  4. seznam, soupis, výkaz
  5. práv.stav rodinný ap.
  6. hist.stav stavovská třída
  7. État státchef d'Étathlava státucoup d'Étatstátní převrat

Vyskytuje se v

état: faire état de qqnjednat jako kdo

secret: secret d'Étatstátní tajemství, přen. velké tajnosti

chef: chef de l'Étathlava státu

civil: état civilosobní data, základní údaje o osobě

corps: les grands corps de l'Étatvyšší soudní a správní orgány

coup: coup d'État(státní) převrat

dette: dette de l'Étatstátní dluh

fébrile: état fébrilehorečnatý stav

gazeux: état gazeuxplynné skupenství

hébreu: État hébreustát Izrael

initial: état initialvýchozí stav

marche: en état de marcheprovozuschopný, pojízdný

mise: mise en état/ordreuvedení do pořádku

moi: L'État, c'est moi.Stát jsem já. výrok, který je připisován Ludvíkovi XIV.

nécessité: práv. état de nécessitéstav krajní nouze

nuire: hors d'état de nuirezneškodněný

registre: registre public d'état civilmatrika

remise: remise en étatuvedení do původní stavu

rente: rentes sur l'Étatstátní renta, dluhopis

second: être dans un état secondbýt v tranzu

solide: état solidepevné skupenství

transcription: transcription à l'état civilzápis do matriky

alerte: en état d'alertev pohotovosti

conduite: conduite en état d'ivresseřízení v opilosti

diriger: économie dirigée par l'Étatstátem řízená ekonomika

piteux: en piteux étatv žalostném stavu

cause: en tout état de causeať je tomu jakkoli, v každém případě

coffre: coffres de l'Étatstátní pokladna

americký: États-Unis d'AmériqueSpojené státy americké

aparát: appareil d'Étatstátní aparát

členský: États membres de l'UEčlenské státy EU

deprese: être dans un état d'abattement profondbýt ve stavu hluboké deprese

dluhopis: obligation d'État, obligation assimilable du Trésorstátní dluhopis

generální: état-major généralgenerální štáb

hlava: chef de l'Étathlava státu

hrubý: murs à l'état brutstav. hrubé zdivo

Izrael: État hébreustát Izrael

náčelník: chef d'état-majorvoj. náčelník štábu

nástupnický: États successeurspráv. nástupnické státy

nouze: état de nécessité, état d'urgencestav nouze

odveta: représailles contre un État voisinodveta proti sousednímu státu

okolnost: en toute circonstance, en tout état de causeza všech okolností

pevný: état solidefyz. pevné skupenství

plynný: état gazeuxplynné skupenství

podmínka: dans cet état de chosesza těchto podmínek

pohotovost: être en état d'alertebýt ve stavu pohotovosti

projekt: laisser qqch à l'état de projetnechat co ve stadiu projektu

převrat: coup d'État/coup d'État militairestátní/vojenský převrat

půjčka: emprunt d'Étatekon. státní půjčka

původní: remise en étatuvedení do původní stavu

skupenství: état solide/liquide/gazeuxpevné/kapalné/plynné skupenství

správa: administration d'Étatstátní správa

stadium: demeurer à l'état embryonnairezůstávat v zárodečném stadiu

stát: chef de l'Étathlava státu

státní: dette de l'Étatstátní dluh

stav: être en état d'ébriétébýt v podnapilém stavu

suverénní: état souverainsuverénní stát

úzkostný: états anxieuxmed. úzkostné stavy

výchozí: état initialvýchozí stav

zájem: raison d'Étatstátní zájem

zdravotní: état de santézdravotní stav

zdroj: ressources humaines/de l'Étatlidské/státní zdroje

monopol: monopole d'Étatstátní monopol

osobní: état civilosobní údaje

údaj: v dotazníku état civil, obecně données à caractère personnelosobní údaje

znak: armoiries d'Étatstátní znak

zřízení: forme de l'Étatstátní zřízení

přijít: tomber enceinte, se trouver dans un état intéressantpřijít do jiného stavu

domaine: le Domaine (de l'État)státní majetek