Hlavní obsah

stát

Nedokonavé sloveso

 1. (v pozoru ap.) être/se tenir deboutstát ve frontěfaire la queue
 2. (o předmětech) se trouver(být ztopořený) être en érection
 3. zhrub.(penis) bander
 4. (nehýbat se) rester, être arrêtéStůj, nebo střelím!Halte-là ou je tire !
 5. (zaujímat místo) être, se trouverstát na čí straněépouser les opinions de qqnstát v cestě komu/čemufaire obstacle à qqn/qqch
 6. (existovat) être
 7. (podporovat někoho) za kým/čím être du côté de qqn/qqch, se ranger derrière qqn, appuyer qqn/qqch
 8. stát (si) (trvat na něčem) na čem persister, s'obstiner, insister à faire qqch, dans qqch
 9. (přát si) o koho/co vouloir de qqn/qqch, tenir à qqn, convoiter qqch

Nedokonavé sloveso

 1. (mít peněžitou cenu) coûterKolik to stojí?Ça fait combien ?
 2. (vyžadovat úsilí ap.) coûter
 3. (zasluhovat) valoir la peine

Podstatné jméno, rod mužský

 1. (země) État m, pays mvnitřní záležitosti státuaffaires f pl intérieures d'un payshlava státuchef m de l'État
 2. expr.(státní instituce ap.) État m, gouvernement mstát a církevle trône et l'autel

Vyskytuje se v

americký: Spojené státy americkéÉtats-Unis d'Amérique

co: stůj co stůjadvienne que pourra

členský: členské státy EUÉtats membres de l'UE

fronta: stát ve frontěfaire la queue

hlava: hlava státuchef de l'État

Izrael: stát IzraelÉtat hébreu

liga: Liga arabských státůLigue arabe

mistr: stát se mistrem v čempasser maître dans qqch

nástroj: stát se nástrojem kohodevenir l'instrument de qqn

nástupnický: práv. nástupnické státyÉtats successeurs

odveta: odveta proti sousednímu státureprésailles contre un État voisin

otevřený: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

pevně: stát si pevně za svými rozhodnutímirester inébranlable dans ses résolutions

pozor: stát v pozoruêtre au garde à vous

protivzdušný: protivzdušná obrana státu PVOSdéfense aérienne du territoire D. A. T.

socha: stát jako sochaêtre immobile comme une statue

stát se: Rádo se stalo.À votre service.

stát se: Nic se nestalo.Il n'y a pas de mal.

suverénní: suverénní státÉtat souverain

údiv: stát v údivu před čímrester étonné devant qqch

: Ať se stane cokoli.Quoi qu'il arrive.

kolik: Kolik to stojí?Combien ça coûte ?, Ça fait combien ?

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníJe vous en prie.

slavný: stát se slavnýmdevenir célèbre

stát se: Co se stalo?Qu'est-ce qui s'est passé ?

stát se: Co se ti stalo?Qu'est-ce qui t'est arrivé ?

vidění: To stojí za vidění.Cela mérite d'être vu.

vzpřímeně: stát/sedět vzpřímeněse tenir/être assis droit

co: Co svět světem stojí.Depuis que le monde est monde.

grešle: nestát ani za zlámanou grešline pas valoir un clou

hlava: stát na hlavěfaire le poirier

hřích: expr. Ta by stála za hřích.Elle est vraiment canon.

mimo: stát mimo zákonêtre hors la loi

pól: stát na opačném póluêtre du point de vue opposé

rozcestí: přen. stát/být na rozcestíse trouver/être à la croisée des chemins

sloup: stát jako solný slouprester planté comme une borne

solný: stát jako solný slouprester planté comme une borne

stát se: Co se stalo, stalo se.Ce qui est fait, est fait.

svět: co svět světem stojídepuis que le monde est monde

těžký: stát těžké prachycoûter chaud

uctivý: stát v uctivé vzdálenostirester à distance respectueuse

veslo: stát/být u veslatenir la barre, être à la barre

zůstávat: Rozum mi nad tím zůstává stát.Cela dépasse l'entendement., Je n'en reviens pas.