Hlavní obsah

vidění

Podstatné jméno, rod střední

  1. (vnímání zrakem) vision f, vue fTo stojí za vidění.Cela mérite d'être vu.znát koho od viděníconnaître qqn de vue
  2. (vidina) vision f

Vyskytuje se v

jasně: vidět to jasnějiy voir plus clair

na: vidět co na vlastní očivoir qqch de ses propres yeux

stránka: vidět vše z horší/lepší stránkyavoir l'esprit mal/bien tourné

vidět: jasně vidětvoir clair(ement)

zřídka: být zřídka kdy vidět o osobáchdevenir rare

ho: Vidíš to auto? – Vidím ho.Tu vois la voiture ? – Oui, je la vois.

sám, sama, samo, samý: Sám vidíš, že...Tu vois toi-même que...

viz: viz níže/výševoir ci-dessous/ci-dessus

černě: vidět všechno černěvoir les choses en noir

dopředu: vidět dopředu být prozíravývoir loin

hvězdička: (u)vidět hvězdičky před očima(en) voir trente-six chandelles

žaludek: vidět mu až do žaludkuvoir ce qu'il a dans le ventre

double: vidět dvojmovoir double

quelqu'un: To byl oheň! To se hned tak nevidí!lid. Quel incendie ! C'était quelqu'un !

rare: být zřídka kdy vidět o osobáchdevenir rare

à: To musíte vidět.C'est à voir.

amusant: (je) zábavné vidět/slyšetamusant à voir/entendre

après: viz dálevoyez ci-après

chandelle: (u)vidět hvězdičky před očima po ráně do hlavy(en) voir trente-six chandelles

déplacement: To stojí za vidění. i cestuhovor. Ça vaut le déplacement.

minute: co nevidět, každým okamžikemd'une minute à l'autre

moucher: nevidět si na špičku nosuiron. ne pas se moucher du coude

noir: vidět věci černěpousser les choses au noir

rose: vidět vše růžově, malovat si to růžověvoir tout en rose

tunnel: (u)vidět světlo na konci tuneluvoir le bout du tunnel

voir: vidět dopředu, být prozíravývoir loin

vidění: znát koho od viděníconnaître qqn de vue