Hlavní obsah

amusant [amyzɑ̃ˌ ɑ̃t]

Přídavné jméno

  • zábavný hra, člověk ap.amusant à voir/entendre(je) zábavné vidět/slyšet

Vyskytuje se v

amuser: s'amuser(po)bavit se, povyrazit si

amuser: s'amuserbavit se, užívat si, hýřit

amuser: s'amuserzdržovat se, ztrácet čas nicotnostmi ap.

jamais: Il n'a jamais fait que s'amuser.Vždycky se jen bavil.

historka: vtipná historkahistoire amusante, anecdote

účet: bavit se na čí účets'amuser sur le compte de qqn

bavit se: Dobře se bavte!Amusez-vous bien !

užít: Pěkně si to užijte.Amusez-vous bien.

bavit se: bavit se na čí účets'amuser aux dépens de qqn

nálada: mít pohřební náladuêtre amusant comme un croque mort

zábava: Příjemnou zábavu!Amusez-vous bien !