Hlavní obsah

užít

Vyskytuje se v

prostředek: (vy)užít všech (dostupných) prostředkůmettre en jeu toutes ses ressources

bois: faire flèche de tout boisnasadit všechny páky, užít všech prostředků

reste: jouir de son restevyužít poslední příležitosti, ještě si něco užít