Hlavní obsah

využít

Vyskytuje se v

prostředek: (vy)užít všech (dostupných) prostředkůmettre en jeu toutes ses ressources

příležitost: využít příležitostsaisir une occasion

contribution: využí(va)t služeb kohomettre qqn à contribution

parti: mít zisk z čeho, využít čehotirer parti de qqch

prendre: využít čí slabiny, uhodit na čí citlivou strunuprendre qqn par son point faible

miel: využít čeho, vytěžit z čehofaire son miel de qqch

reste: využít poslední příležitosti, ještě si něco užítjouir de son reste