Hlavní obsah

užívaný

Vyskytuje se v

užívat: užívat (si)příjemně prožívat čeho jouir, profiter de qqch, se donner du bon temps

běžně: běžně užívaný výraz ap.usuel/-elle

usage: nevhodně (po)užívat co/čehofaire mauvais usage de qqch

prendre: užívat lékyprendre ses médicaments

primeur: užívat čeho jako první, těšit se z čeho jako prvníavoir la primeur de qqch