Hlavní obsah

usage [yzaʒ]

Vyskytuje se v

usage: de qqch (po)užívat cofaire usage

externe: lék k zevnímu použitímédicament à usage externe

présent: příležitostné dary k narozeninám ap., nezapočitatelné do dědického podílupráv. présents d'usage

sens: být (opět) při smyslech po omdlení, citovém otřesu ap.reprendre (l'usage de) ses sens

bannir: odstranit zvykbannir un usage

reboucher: Po použití lahvičku pečlivě uzavřete.Rebouchez soigneusement le flacon après usage.

cours: Dnes už to není zvykem., Tyto zvyky se už neudržují.Ces usages n'ont plus cours.

síla: užití sílyusage de la force

správný: správné (vy)užití čeho vhodnébon usage de qqch

užívat: nevhodně (po)užívat co/čehofaire mauvais usage de qqch

vlastní: pro vlastní potřebuà son usage personnel

vnější: lék k vnějšímu použitímédicament à usage externe

vnitřní: lék k vnitřnímu použitímédicament à usage interne

zavedený: zavedený zvykusage établi

zevní: med. k zevnímu použitíà usage externe

zvyk: zavedený zvykusage établi

zvyklost: lidové zvyklostiusages populaires

polohrubý: potrav. polohrubá moukafarine tout-usage