Hlavní obsah

zavedený

Vyskytuje se v

tělísko: nechat si zavést nitroděložní tělískose faire poser un stérilet

zvyk: zavedený zvykusage établi

zavézt: zavést koho domůconduire qqn à la maison/chez lui

établi: zavedený pořádek, (právě) platný řádordre établi

rue: mít vlastní dům, mít dobře zavedený obchodavoir pignon sur rue

zavedený: zavedený zvykusage établi