Hlavní obsah

externe [εkstεʀn]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

auditif: vnější/vnitřní sluchovodanat. conduit auditif externe/interne

conduit: zevní/vnitřní zvukovodconduit externe/interne

vnější: geom. vnější úhelangle externe

zevní: med. k zevnímu použitíà usage externe

externe: lék k zevnímu použitímédicament à usage externe