Hlavní obsah

conduit [kɔ̃dɥi]

Podstatné jméno mužské

  1. potrubí, kanál, přívod
  2. anat.trubice, kanálekconduit auditifsluchovodconduit externe/internezevní/vnitřní zvukovodconduit lacrymalslzní kanálek, slzovod

Vyskytuje se v

conduire: se conduirevydat se, (za)mířit kam

permis: permis de conduireřidičský průkaz

auditif: anat. conduit auditif externe/internevnější/vnitřní sluchovod

conduire: permis de conduireřidičský průkaz

conduite: conduite d'eau/de gazvodovod/plynovod

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

conduire: conduire les pas de qqnvést čí kroky

conduire: conduire la chaleurvodit teplo

conduire: Son entraîneur l'a conduit à la victoire.Jeho trenér ho dovedl k vítězství.

conduite: conduite en état d'ivresseřízení v opilosti

dicter: dicter à qqn la conduite qu'il doit tenirnařizovat komu, jak se má chovat

régler: régler sa conduite sur les circonstancespřizpůsobit své jednání okolnostem

si: Il se conduit comme s'il était mon père.Chová se, jako by byl můj otec.

conduite: hovor. Il a acheté une conduite.Polepšil se.

défendable: Cette conduite est défendable.To počínání je ospravedlnitelné.

pot: conduire plein potjet na plný plyn

kluk: chovat se jako klukse conduire comme un gosse

odvod: odvod vzduchuconduite d'air

opatrně: řídit opatrněconduire avec prudence

průkaz: řidičský průkazpermis de conduire

přizpůsobit: přizpůsobit své jednání okolnostemrégler sa conduite sur les circonstances

přizpůsobit se: přizpůsobit se komurégler sa conduite sur qqn, se mettre au diapason de qqn

přizpůsobovat se: přizpůsobovat se komurégler sa conduite sur qqn

stopa: přivést koho na čí stopuconduire qqn sur les traces de qqn

řidičský: řidičský průkazpermis de conduire

řídit: řídit autoconduire une voiture, CaF mener un char

vézt: vézt koho na nádražíconduire qqn à la gare

vodovodní: vodovodní potrubíconduite d'eau

zavézt: zavést koho domůconduire qqn à la maison/chez lui

vodit: přen. vodit koho za ručičkuconduire les pas de qqn

zavát: Osud ho zavál do pohraničí.Le destin l'a conduit dans la région frontalière.