Hlavní obsah

conduit [kɔ̃dɥi]

Podstatné jméno mužské

  1. potrubí, kanál, přívod
  2. anat.trubice, kanálekconduit auditifsluchovodconduit externe/internezevní/vnitřní zvukovodconduit lacrymalslzní kanálek, slzovod

Vyskytuje se v

permis: permis de conduireřidičský průkaz

auditif: anat. conduit auditif externe/internevnější/vnitřní sluchovod

conduit: conduit auditifsluchovod

conduite: conduite d'eau/de gazvodovod/plynovod

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

dicter: dicter à qqn la conduite qu'il doit tenirnařizovat komu, jak se má chovat

régler: régler sa conduite sur les circonstancespřizpůsobit své jednání okolnostem

si: Il se conduit comme s'il était mon père.Chová se, jako by byl můj otec.

défendable: Cette conduite est défendable.To počínání je ospravedlnitelné.

pot: conduire plein potjet na plný plyn

kluk: se conduire comme un gossechovat se jako kluk

odvod: conduite d'airodvod vzduchu

opatrně: conduire avec prudenceřídit opatrně

průkaz: permis de conduireřidičský průkaz

přizpůsobit: régler sa conduite sur les circonstancespřizpůsobit své jednání okolnostem

přizpůsobit se: régler sa conduite sur qqn, se mettre au diapason de qqnpřizpůsobit se komu

přizpůsobovat se: régler sa conduite sur qqnpřizpůsobovat se komu

stopa: conduire qqn sur les traces de qqnpřivést koho na čí stopu

řidičský: permis de conduireřidičský průkaz

řídit: conduire une voiture, CaF mener un charřídit auto

vézt: conduire qqn à la garevézt koho na nádraží

vodovodní: conduite d'eauvodovodní potrubí

zavézt: conduire qqn à la maison/chez luizavést koho domů

vodit: conduire les pas de qqnpřen. vodit koho za ručičku

zavát: Le destin l'a conduit dans la région frontalière.Osud ho zavál do pohraničí.

conduire: se conduirevydat se, (za)mířit kam