Hlavní obsah

conduit [kɔ̃dɥi]

Podstatné jméno mužské

  1. potrubí, kanál, přívod
  2. anat.trubice, kanálekconduit auditifsluchovodconduit externe/internezevní/vnitřní zvukovodconduit lacrymalslzní kanálek, slzovod

Vyskytuje se v

permis: permis de conduireřidičský průkaz

auditif: anat. conduit auditif externe/internevnější/vnitřní sluchovod

conduit: conduit auditifsluchovod

conduite: conduite d'eau/de gazvodovod/plynovod

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

dicter: dicter à qqn la conduite qu'il doit tenirnařizovat komu, jak se má chovat

régler: régler sa conduite sur les circonstancespřizpůsobit své jednání okolnostem

si: Il se conduit comme s'il était mon père.Chová se, jako by byl můj otec.

défendable: Cette conduite est défendable.To počínání je ospravedlnitelné.

pot: conduire plein potjet na plný plyn

conduire: se conduirevydat se, (za)mířit kam