Hlavní obsah

assurer [asyʀe]

Tranzitivní sloveso

 1. qqch zajistit, zabezpečit co před nebezpečímassurer sa fortunezabezpečit své jmění
 2. qqch à qqn zajistit, zaručit komu co
 3. qqn/qqch pojistit koho/co pojistnou smlouvouassurer sa voiture contre le volpojistit si auto proti krádeži
 4. sport.qqn jistit koho na skále
 5. hovor.být (fakt) dobrej
 6. hovor.jistit to, postarat se o to
 7. qqn que ujistit koho žeJe vous assure que...Ujišťuji vás, že...
 8. qqn de, qqn que tvrdit komu, že...
 9. qqn de qqch ubezpečit, ujistit koho o čem, být komu zárukou čehoSa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.
 10. s'assurer de qqch, que+subj. ujistit se, ubezpečit se, přesvědčit se o čem, žeAssurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.
 11. s'assurer contre qqn/qqch zabezpečit se, chránit se, pojistit se proti komu/čemu, před kým/čím
 12. s'assurer contre qqch pojistit se proti čemu uzavřít pojistnou smlouvu
 13. s'assurer qqch zajistit si cos'assurer les vivres pour un moiszajistit si jídlo na měsíc

Vyskytuje se v

impunité: être assuré de l'impunitémít zaručenou beztrestnost

zaručený: mít zaručenou beztrestnostêtre assuré de l'impunité