Hlavní obsah

fixer [fikse]

Vyskytuje se v

fixer: se fixerusídlit se, usadit se o místě pobytu, bydlišti

barre: barre fixehrazda

domicile: sans domicile fixeosoba bez trvalého bydliště

point: point fixemotorová zkouška před vzlétnutím

idée: idée fixeutkvělá myšlenka, fixní idea

bydliště: domicile fixetrvalé bydliště

cena: fixer le prixstanovit cenu

fixní: capital fixeekon. fixní kapitál

idea: idée fixefixní idea utkvělá představa

linka: ligne fixepevná linka

myšlenka: idée fixeutkvělá myšlenka

pevný: ligne fixepevná telefonní linka

představa: idée fixeutkvělá představa

trvalý: personne sans domicile fixeosoba bez trvalého bydliště

určitý: à jour fixe/nommév/na určitý den

utkvělý: idée fixeutkvělá myšlenka

dojednat: fixer un rendez-vous avec qqndojednat si schůzku s kým

sraz: fixer un rendez-vous avec qqndát si sraz s kým

vypsat: fixer la date des élections, CaF déclencher des électionsvypsat volby

pozor: Fixe !Pozor!

fixe: fixe!pozor! vojenský povel