Hlavní obsah

představa

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (názor, mínění) idée fmít o kom/čem přesnou představuavoir une idée précise de qqn/qqch
  2. (fantazie, vidina) idée f, vision futkvělá představaidée f fixev představáchdans l'imagination
  3. (znovu vybavený vjem) image f

Vyskytuje se v

představit si: představ(te) sipři upozornění ap. figure-toi, figurez-vous, imagine-toi, imaginez-vous

asociace: asociace představassociation des idées

adventice: idée adventicepředstava získaná zkušeností

corps: donner corps à des idéeskonkretizovat myšlenky, dát svým představám (solidní) podklad

nébuleux: idée nébuleusematná představa

idée: se faire des idéesdělat si falešné představy