Hlavní obsah

soustava

Vyskytuje se v

centrální: anat. centrální nervová soustavasystème nerveux central

dvojkový: dvojková soustavasystème binaire, numération binaire

krychlový: miner. krychlová soustavasystème cubique

nervový: centrální nervová soustavasystème nerveux central

periodický: chem. periodická soustava prvkůclassification périodique des éléments

classification: classification périodique des élémentsperiodická soustava prvků Mendělejevova

cristallin: les systèmes cristallinskrystalografické soustavy

cubique: miner. système cubiquekrychlová soustava

numération: numération à base 2dvojková soustava

système: système d'équationssoustava rovnic