Hlavní obsah

mínění

Podstatné jméno, rod střední

  • opinion f, avis m, jugement mmít o kom vysoké míněníavoir (une) haute opinion de qqnprůzkum veřejného míněnísondage m d'opinionveřejné míněníopinion f publiquepodle mého míněníà mon avis

Vyskytuje se v

průzkum: průzkum veřejného míněníenquête par sondage, sondage d'opinion

různost: různost v mínění/v názorechdissidence

špatný: mít o kom špatné míněníavoir (une) mauvaise opinion, penser du mal de qqn/qqch

veřejný: průzkum veřejného míněníenquête par sondage

vysoký: mít o kom vysoké míněníavoir (une) haute opinion de qqn

výzkum: výzkum veřejného míněnísondage d'opinion

měnit: pořek. Člověk míní, Pán Bůh mění.L'homme propose et Dieu dispose.

pánbůh: Člověk míní, Pánbůh mění.L'homme propose, Dieu dispose.

skromný: podle mého skromného míněníà mon humble avis

idée: avoir une haute idée de soimít o sobě vysoké mínění

pensée: dire sa penséevyslovit své mínění

préconçu: opinion préconçuepředpojaté mínění, zaujatost

sondage: enquête par sondage, sondage d'opinionprůzkum veřejného mínění

émettre: émettre un avisvyslovit mínění

penser: penser du bien/mal de qqn/qqchmít o kom/čem dobré/špatné mínění

sonder: sonder l'opinionzkoumat veřejné mínění

suivre: suivre l'opinion communedát na všeobecné mínění

dieu: L'homme propose, Dieu dispose.Člověk míní, pánbůh mění.