Hlavní obsah

mínění

Podstatné jméno, rod střední

  • opinion f, avis m, jugement mmít o kom vysoké míněníavoir (une) haute opinion de qqnprůzkum veřejného míněnísondage m d'opinionveřejné míněníopinion f publiquepodle mého míněníà mon avis

Vyskytuje se v

průzkum: průzkum veřejného míněníenquête par sondage, sondage d'opinion

různost: různost v mínění/v názorechdissidence

špatný: mít o kom špatné míněníavoir (une) mauvaise opinion, penser du mal de qqn/qqch

veřejný: průzkum veřejného míněníenquête par sondage

vysoký: mít o kom vysoké míněníavoir (une) haute opinion de qqn

výzkum: výzkum veřejného míněnísondage d'opinion

měnit: pořek. Člověk míní, Pán Bůh mění.L'homme propose et Dieu dispose.

pánbůh: Člověk míní, Pánbůh mění.L'homme propose, Dieu dispose.

skromný: podle mého skromného míněníà mon humble avis

idée: mít o sobě vysoké míněníavoir une haute idée de soi

pensée: vyslovit své míněnídire sa pensée

préconçu: předpojaté mínění, zaujatostopinion préconçue

sondage: průzkum veřejného míněníenquête par sondage, sondage d'opinion

émettre: vyslovit míněníémettre un avis

penser: mít o kom/čem dobré/špatné míněnípenser du bien/mal de qqn/qqch

sonder: zkoumat veřejné míněnísonder l'opinion

suivre: dát na všeobecné míněnísuivre l'opinion commune

dieu: Člověk míní, pánbůh mění.L'homme propose, Dieu dispose.

mínění: mít o kom vysoké míněníavoir (une) haute opinion de qqn