Hlavní obsah

veřejný

Přídavné jméno

  1. (konaný veřejně) public/-iqueveřejná schůzeréunion f publique
  2. (sloužící všem) public/-iqueveřejný sektorsecteur m publicveřejný zájemintérêt m publicveřejné záchodkytoilettes f pl publiquesveřejný parkjardin m public
  3. (obecně rozšířený) public/-iqueprůzkum veřejného míněníenquête f par sondagezpůsobit veřejné pohoršenícauser un scandale public
  4. (činitel, správa ap.) public/-iqueveřejná správaadministration f publiquepráv. veřejný žalobce prokurátorprocureur m, partie f publique

Vyskytuje se v

automat: téléphoner d'une cabine publiquetelefonovat z veřejného telefonního automatu

činitel: fonctionnaire publicveřejný činitel

instituce: établissement publicveřejná instituce

komunikace: voie publiqueveřejná komunikace

listina: titre authentiqueveřejná listina

mínění: sondage d'opinionprůzkum veřejného mínění

ochránce: défenseur (public) des droits, ve EU médiateur , v Kanadě protecteur du citoyenveřejný ochránce práv

orgán: service publicorgány veřejné správy

péče: assistance publiqueveřejná péče o sociálně slabé

pořádek: ordre publicveřejný pořádek

prohlášení: déclaration publiqueveřejné prohlášení

prostranství: place publiqueveřejné prostranství

průzkum: enquête par sondage, sondage d'opinionprůzkum veřejného mínění

schůze: séance privéeneveřejná schůze

soutěž: appel d'offresveřejná soutěž

správa: affaires publiquesveřejná správa

tajemství: secret de Polichinelleveřejné tajemství

toaleta: toilettes publiquesveřejné toalety

urážka: outrage à agent publicpráv. urážka veřejného činitele

výzkum: sondage d'opinionvýzkum veřejného mínění

záchod: toilettes publiquesveřejné záchody

zájem: salut /intérêt publicveřejný zájem

žalobce: procureur , ministère publicveřejný žalobce

telefonní: cabine téléphonique publiqueveřejná telefonní budka

assistance: assistance publiqueveřejná péče o sociálně slabé

audience: audience publiqueveřejné přelíčení

chaîne: chaîne publiqueveřejný kanál televizní, radiový

dette: dette publiqueveřejný dluh

effet: effets publicsveřejné cenné papíry zvl. státní

exproprier: exproprier qqn pour cause d'utilité publiquevyvlastnit koho z důvodu veřejné prospěšnosti

laverie: laverie automatiqueveřejná prádelna

profession: profession de foi(veřejné) vyznání víry

salubrité: salubrité publiqueveřejné zdraví, veřejná čistota, veřejná hygiena

santé: santé publiqueveřejné zdravotnictví

sondage: enquête par sondage, sondage d'opinionprůzkum veřejného mínění

voie: voie publiqueveřejná komunikace

audition: audition publiqueveřejné projednávání

public: intérêt publicveřejný zájem

sonder: sonder l'opinionzkoumat veřejné mínění

veřejný: réunion publiqueveřejná schůze