Hlavní obsah

veřejně

Vyskytuje se v

automat: telefonovat z veřejného telefonního automatutéléphoner d'une cabine publique

činitel: veřejný činitelfonctionnaire public

instituce: veřejná instituceétablissement public

komunikace: veřejná komunikacevoie publique

listina: veřejná listinatitre authentique

mínění: průzkum veřejného míněnísondage d'opinion

mínění: veřejné míněníopinion publique

ochránce: veřejný ochránce právdéfenseur (public) des droits, ve EU médiateur , v Kanadě protecteur du citoyen

orgán: orgány veřejné správyservice public

organizace: veřejně prospěšná organizaceassociation reconnue d'utilité publique

péče: veřejná péče o sociálně slabéassistance publique

pořádek: veřejný pořádekordre public

prohlášení: veřejné prohlášenídéclaration publique

prostranství: veřejné prostranstvíplace publique

průzkum: průzkum veřejného míněníenquête par sondage, sondage d'opinion

schůze: neveřejná schůzeséance privée

schůze: veřejná schůzeréunion publique

soutěž: veřejná soutěžappel d'offres

správa: veřejná správaaffaires publiques

správa: veřejná správaservice public, administration publique

správa: orgány veřejné správyservice public

tajemství: veřejné tajemstvísecret de Polichinelle

toaleta: veřejné toaletytoilettes publiques

urážka: práv. urážka veřejného činiteleoutrage à agent public

veřejný: veřejná schůzeréunion publique

veřejný: veřejný sektorsecteur public

veřejný: veřejný zájemintérêt public

veřejný: veřejné záchodkytoilettes publiques

veřejný: veřejný parkjardin public

veřejný: průzkum veřejného míněníenquête par sondage

veřejný: způsobit veřejné pohoršenícauser un scandale public

veřejný: veřejná správaadministration publique

veřejný: práv. veřejný žalobce prokurátorprocureur , partie publique

výzkum: výzkum veřejného míněnísondage d'opinion

záchod: veřejné záchodytoilettes publiques

zájem: veřejný zájemsalut /intérêt public

žalobce: veřejný žalobceprocureur , ministère public

telefonní: veřejná telefonní budkacabine téléphonique publique

assistance: assistance publiqueveřejná péče o sociálně slabé

audience: audience publiqueveřejné přelíčení

chaîne: chaîne publiqueveřejný kanál televizní, radiový

dette: dette publiqueveřejný dluh

effet: effets publicsveřejné cenné papíry zvl. státní

exproprier: exproprier qqn pour cause d'utilité publiquevyvlastnit koho z důvodu veřejné prospěšnosti

laverie: laverie automatiqueveřejná prádelna

profession: profession de foi(veřejné) vyznání víry

salubrité: salubrité publiqueveřejné zdraví, veřejná čistota, veřejná hygiena

santé: santé publiqueveřejné zdravotnictví

sondage: enquête par sondage, sondage d'opinionprůzkum veřejného mínění

voie: voie publiqueveřejná komunikace

vu: au vu et au su de tout le mondepřed očima všech, veřejně

audition: audition publiqueveřejné projednávání

public: intérêt publicveřejný zájem

sonder: sonder l'opinionzkoumat veřejné mínění

barbe: au nez et à la barbe de qqnpřed očima koho, veřejně před kým