Hlavní obsah

všeobecně

Vyskytuje se v

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právDéclaration universelle des droits de l'homme

hlasování: všeobecné hlasovánísuffrage universel

přehled: všeobecný přehledconnaissance générale

rozhled: všeobecný rozhledculture générale

skutečnost: úřední potvrzení o všeobecně známé skutečnostiacte de notoriété

volební: všeobecné volební právosuffrage universel

všeobecný: k všeobecné spokojenostià la satisfaction générale

zákon: zákon všeobecné gravitaceloi de l'attraction universelle

známost: uvést ve všeobecnou známostrendre public

attraction: zákon všeobecné gravitaceloi de l'attraction universelle

en: všeobecně, vůbecen général

général: všeobecný rozhledculture générale

manière: obyčejně, všeobecněd'une manière générale

notoriété: úřední potvrzení o všeobecně známé skutečnostipráv. acte de notoriété

règle: všeobecněen règle générale

satisfaction: k všeobecné spokojenostià la satisfaction générale

suffrage: všeobecné volební právosuffrage universel

loi: zákon všeobecné gravitaceloi de l'attraction universelle

notoire: Je všeobecně známo, že...Il est notoire que...

suivre: dát na všeobecné míněnísuivre l'opinion commune

universellement: udělat všeobecný závěrconclure universellement