Hlavní obsah

règle [ʀεgl]

Vyskytuje se v

réglé: linkovaný papírpapier réglé

régler: sur qqn/qqch řídit se kým/čím, podle koho/čehose régler

calcul: logaritmické pravítkorègle à calcul

général: zpravidlaen règle générale

logarithmique: logaritmické pravítkorègle logarithmique

proportion: trojčlenkarègles de proportion

addition: vyrovnat účet v restauracirégler l'addition

appliquer: Pravidlo platí pro následující případy.La règle s'applique aux cas suivants.

assouplir: zmírnit pravidlaassouplir des règles

comporter: Každé pravidlo připouští výjimky.Toute règle comporte des exceptions.

confirmer: Výjimka potvrzuje pravidlo.L'exception confirme la règle.

chronomètre: přesný jako hodinkyréglé comme un chronomètre

horloge: Je přesný jako hodinky.Il est réglé comme une horloge.

musique: být přesný jako hodin(k)yêtre réglé comme du papier à musique

supporter: Toto pravidlo nesnese žádnou výjimku.Cette règle ne supporte aucune exception.

deskový: desková hrajeu de société/table/règle

měsíčky: mít měsíčkyavoir ses règles/ours

norma: práv. právní normanorme juridique, règle de droit

papír: linkovaný papírpapier réglé

pravidlo: pravidla hry i přen.règles du jeu

právní: právní normanorme juridique, règle de droit

přizpůsobit: přizpůsobit své jednání okolnostemrégler sa conduite sur les circonstances

přizpůsobit se: přizpůsobit se komurégler sa conduite sur qqn, se mettre au diapason de qqn

přizpůsobovat se: přizpůsobovat se komurégler sa conduite sur qqn

seřízený: špatně seřízený karburátorcarburateur mal réglé

účet: vyrovnat/zaplatit účet v restauracirégler l'addition

výhoda: sport. pravidlo o výhodě v kopané, hokeji ap.règle de l'avantage

vyřízený: vyřízená věcaffaire réglée

zapalování: seřídit zapalovánírégler l'allumage

platit: platit šekem/složenkou/hotověpayer/régler par chèque/par mandat/en espèces

šek: platit šekemrégler/payer par chèque

hotový: To je hotová věc.C'est une affaire faite/réglée/entendue., C'est une chose faite/jugée.

potvrzovat: pořek. Výjimka potvrzuje pravidlo.Il n'y a pas de règle sans exception.

přesný: Je přesný jako hodinky.Il est réglé comme une horloge.

výjimka: Výjimka potvrzuje pravidlo.L'exception confirme la règle., Il n'y a pas de règle sans exception.

règle: běžný, obvyklýde règle