Hlavní obsah

pravidlo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (předpis) règle f, code m, norme fpravidla silničního provozucode m de la routespolečenská pravidlanormes f pl socialespravidla hry i přen.règles f pl du jeu
  2. (zákonitost, poučka) règle f, norme fmotor. pravidlo pravé rukypriorité f à droite
  3. (zvyk, zásada) règle f, principe m, convention f, habitude f

Vyskytuje se v

silniční: pravidla silničního provozucode de la route

výhoda: sport. pravidlo o výhodě v kopané, hokeji ap.règle de l'avantage

potvrzovat: pořek. Výjimka potvrzuje pravidlo.Il n'y a pas de règle sans exception.

výjimka: Výjimka potvrzuje pravidlo.L'exception confirme la règle., Il n'y a pas de règle sans exception.

code: code de la routepravidla silničního provozu

régulier: à la régulièreférově, regulérně, podle pravidel

route: code de la routepravidla silničního provozu

vestimentaire: code vestimentairepravidla oblékání, předepsané oblečení

appliquer: La règle s'applique aux cas suivants.Pravidlo platí pro následující případy.

assouplir: assouplir des règleszmírnit pravidla

comporter: Toute règle comporte des exceptions.Každé pravidlo připouští výjimky.

confirmer: L'exception confirme la règle.Výjimka potvrzuje pravidlo.

règle: L'exception confirme la règle.Výjimka potvrzuje pravidlo.

supporter: Cette règle ne supporte aucune exception.Toto pravidlo nesnese žádnou výjimku.