Hlavní obsah

loi [lwa]

Podstatné jméno ženské

  1. zákon, právo i přen.recueil de loissbírka zákonůloi saliquesálský/salický zákonobserver les loisdodržovat zákony
  2. lois pravidla, předpisyloi de l'attraction universellezákon všeobecné gravitace

Vyskytuje se v

loi: loispravidla, předpisy

attraction: loi de l'attraction universellezákon všeobecné gravitace

composition: loi de composition internebinární operace v množině

déroger: déroger à la loiporušit zákon

exécutoire: force exécutoire d'une loi/d'un jugementvykonatelnost zákona/rozsudku

existant: lois existantesplatné zákony

fraude: fraude à la loiobcházení zákona

martial: loi martialestanné právo

offre: loi de l'offre et de la demandezákon nabídky a poptávky

organique: loi organiquezákladní zákon zákon rozvádějící ústavní principy

prohibitif: loi prohibitiveprohibiční zákon

proposition: práv. proposition de loinávrh zákona

rétroactif: effet rétroactif d'une loizpětný účinek zákona

vertu: en vertu de la loipodle zákona

conformément: conformément à la loipodle zákona

fixer: fixer par la loistanovit zákonem

nul: Nul n'est censé ignorer la loi.Neznalost zákona neomlouvá.

rejeter: rejeter le projet de loizamítnout návrh zákona

suivant: suivant la loipodle zákona

foi: personne sans foi ni loičlověk, který nemá kouska svědomí

ignorer: Nul n'est censé ignorer la loi.Neznalost zákona neomlouvá.

čtení: première lecture de la loipráv. první čtení zákona

dodržet: observer les loisdodržet zákony

doplnit: amender une loidoplnit zákon

osnova: projet d'une loipráv. osnova zákona

platnost: effet rétroactif d'une loizpětná platnost zákona

platný: lois en vigueurplatné zákony

poptávka: loi de l'offre et de la demandezákon nabídky a poptávky

postavení: mise de qqn hors la loipráv. postavení koho mimo zákon

praxe: mise en application d'une loipoužití zákona v praxi

překročit: violer les loispřekročit zákony

přírodní: lois de la naturepřírodní zákony

reforma: loi agrairezákon o pozemkové reformě

řídit se: respecter les lois/la légalité, se conformer aux loisřídit se zákony

stanný: loi martialestanné právo

volební: loi électoralevolební zákon

výklad: interprétation stricte de la loipřesný výklad zákona

zákon: enfreindre la loi, déroger à la loipřekročit zákon

zpětný: rétroactivité d'une loizpětný účinek zákona

antimonopolní: loi antimonopole, CaF loi sur la concurrenceantimonopolní zákon

znění: termes d'une loipráv. znění zákona

mimo: être hors la loistát mimo zákon

obejít: contourner la loiobejít zákon