Hlavní obsah

loi [lwa]

Podstatné jméno ženské

  1. zákon, právo i přen.recueil de loissbírka zákonůloi saliquesálský/salický zákonobserver les loisdodržovat zákony
  2. lois pravidla, předpisyloi de l'attraction universellezákon všeobecné gravitace

Vyskytuje se v

attraction: loi de l'attraction universellezákon všeobecné gravitace

composition: loi de composition internebinární operace v množině

déroger: déroger à la loiporušit zákon

exécutoire: force exécutoire d'une loi/d'un jugementvykonatelnost zákona/rozsudku

existant: lois existantesplatné zákony

fraude: fraude à la loiobcházení zákona

martial: loi martialestanné právo

offre: loi de l'offre et de la demandezákon nabídky a poptávky

organique: loi organiquezákladní zákon zákon rozvádějící ústavní principy

prohibitif: loi prohibitiveprohibiční zákon

proposition: práv. proposition de loinávrh zákona

rétroactif: effet rétroactif d'une loizpětný účinek zákona

vertu: en vertu de la loipodle zákona

conformément: conformément à la loipodle zákona

fixer: fixer par la loistanovit zákonem

nul: Nul n'est censé ignorer la loi.Neznalost zákona neomlouvá.

rejeter: rejeter le projet de loizamítnout návrh zákona

suivant: suivant la loipodle zákona

foi: personne sans foi ni loičlověk, který nemá kouska svědomí

ignorer: Nul n'est censé ignorer la loi.Neznalost zákona neomlouvá.

čtení: práv. první čtení zákonapremière lecture de la loi

dodržet: dodržet zákonyobserver les lois

doplnit: doplnit zákonamender une loi

osnova: práv. osnova zákonaprojet d'une loi

platnost: zpětná platnost zákonaeffet rétroactif d'une loi

platný: platné zákonylois en vigueur

poptávka: zákon nabídky a poptávkyloi de l'offre et de la demande

postavení: práv. postavení koho mimo zákonmise de qqn hors la loi

praxe: použití zákona v praximise en application d'une loi

překročit: překročit zákonyvioler les lois

přírodní: přírodní zákonylois de la nature

reforma: zákon o pozemkové reforměloi agraire

řídit se: řídit se zákonyrespecter les lois/la légalité, se conformer aux lois

stanný: stanné právoloi martiale

volební: volební zákonloi électorale

výklad: přesný výklad zákonainterprétation stricte de la loi

zákon: překročit zákonenfreindre la loi, déroger à la loi

zákon: návrh zákonaz vlády projet de loi, z parlamentu proposition de loi

zákon: ústavní zákonloi constitutionnelle

zákon: znění zákonatexte d'une loi

zákon: zákon všeobecné gravitaceloi de l'attraction universelle

zákon: zákony mechanikylois mécaniques

zákon: mravní zákonloi morale

zpětný: zpětný účinek zákonarétroactivité d'une loi

antimonopolní: antimonopolní zákonloi antimonopole, CaF loi sur la concurrence

znění: práv. znění zákonatermes d'une loi

mimo: stát mimo zákonêtre hors la loi

obejít: obejít zákoncontourner la loi

zákon: Jménem zákona. zatýkací formuleAu nom de la loi.