Hlavní obsah

vertu [vεʀty]

Podstatné jméno ženské

  1. účinek, moc
  2. en vertu de qqch na základě, podle, z moci čehoen vertu de la loipodle zákona
  3. ctnostnáb. les quatre vertus cardinalesčtyři základní ctnosti

Vyskytuje se v

nécessité: faire de nécessité vertudělat z nouze ctnost

ctnost: dělat z nouze ctnostfaire de nécessité vertu

základ: na základě čehoen vertu de qqch

nouze: dělat z nouze ctnostfaire de nécessité vertu

z, ze: dělat z nouze ctnostfaire de nécessité vertu