Hlavní obsah

překročit

Dokonavé sloveso

  1. (stanovenou mez ap.) co dépasser, outrepasser, excéder qqchpřekročit povolenou rychlostdépasser la vitesse autoriséepřekročit zákonyvioler les lois
  2. (udělat krok přes) co passer, franchir, enjamber qqchpřekročit hranicepasser la frontière
  3. (dostat se za mezník) co dépasser qqch

Vyskytuje se v

dávka: nepřekročit předepsanou dávkune pas dépasser la dose prescrite

hranice: přejít/přejet/překročit hranicefranchir/passer la frontière

míra: překročit mírudépasser la mesure

zákon: překročit zákonenfreindre la loi, déroger à la loi

zvuk: překročit rychlost zvukudépasser la vitesse du son

cadre: překročit rámec čehosortir du cadre de qqch

seuil: překročit práhfranchir le seuil

cap: překročit třicítkudépasser le cap de la trentaine

plafond: překročit maximumcrever le plafond

překročit: překročit zákonyvioler les lois